YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Tamko Topics 15 / 2020

Tamko Topics on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) viikkotiedote.

Tamko Topics is a weekly newsletter of The Students' Union of Tampere University of Applied Sciences.

Opiskelijakunta

1. Vertaiskoutsauksen hakuaika päättyy 12.4.

2. Lomautettujen opiskelijoiden työttömyysetuus

3. Ehdota vuoden TAMKilaista!

Ainejärjestöt ja opiskelijaelämä

4. Miten työ tai opiskelu sujuu koronaepidemian aikana?

5. Kirjastot pysyvät suljettuina ainakin 13.5.2020 asti – lainojen eräpäivät siirtyvät

6. Kevään palautetilaisuudet ovat alkaneet!  

7. Ilmoittautuminen kesäopintoihin on käynnissä!

8. Koulutuksen ja oppimisen palvelut TAMKissa poikkeusaikana

9. Opiskeluterveydenhuolto tiedottaa

10.  Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan!

11. SportUnin vinkit kotona työskentelyyn

12. Auta opiskelijoita - vastaa kyselyyn OnniBusista!

13. Pivo: Opiskelijaedut käyttöön myös kotona ja etänä

14. Nouda opiskelijalounasta mukaan!

English Summary

15. Propose the staff person of the year in TAMK 2019 – 2020

16. What has it been like to work or study from home during the coronavirus pandemic?

17. Feedback sessions have begun!

18. Registrations are open – join our summer studies!

19. Help fellow students - answer the Onnibus survey!

20. Grab some lunch to go!******************************************************************************************

OPISKELIJAKUNTA

******************************************************************************************

1. Vertaiskoutsauksen hakuaika päättyy 12.4.

Oletko kiinnostunut tuutoroinnista Tamkossa? Haluaisitko kehittää TAMKin henkeä vielä yhteisöllisemmäksi? Haluatko lisää opintopisteitä? Lanseeramme TAMKiin uuden tuutorointimuodon; vertaiskoutsauksen!

Vertaiskoutsauksen avulla pyrimme tavoittamaan (akateemisesti) vanhempia opiskelijoita, jotka hyötyisivät vertaisohjauksesta. Vertaiskoutsin tarkoituksena on ohjata ja tukea siirto-opiskelijoita, opintoihin palaavia, opintojen taitekohdassa olevia ja sparrausta kaipaavia opiskelijoita. Vertaiskoutsaus sopii erityisen hyvin sinulle, jos sinulla on aiempaa kokemusta tuutoritoiminnasta Tamkossa tai opiskelet sosiaalialalla. Aiempi kokemus tuutoroinnista ei kuitenkaan ole edellytys vaan innostunut ja positiivinen asenne riittää!

Tamko kouluttaa kaikki vertaiskoutsit ja koulutuksessa on mahdollisuus myös kehittää tulevaa toimintaa. Koulutuksen yhteinen aloitus etänä ja toinen koulutuskerta alkusyksystä. Ilmoitamme tarkemmista ajankohdista myöhemmin. Itse koutsaaminen tapahtuu syyslukukaudella. Tämän lisäksi koutseilta vaaditaan loppuraporttia kahden opintopisteiden saamiseksi.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.2. Lomautettujen opiskelijoiden työttömyysetuus

Eduskunta päätti 30.3.2020 koronavirustilanteen takia poikkeuksista työttömyysturvalakiin koskien osaa opiskelijoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työstään lomautettu opiskelija ilmoittautuu kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi ja työssäoloehto täyttyy (26 viikkoa/vähintään 18 tuntia viikossa), opiskelu ei estä oikeutta saada työttömyysetuutta. TE-toimisto ei lain voimassaoloaikana tutki opiskelua antaessaan työvoimapoliittisen lausunnon. Tämä koskee 16.3.-31.7. välisiä lomautuksia, vaikka laki tulee voimaan 1.4.

Jos työttömäksi kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi ilmoittautuvan henkilön lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, hänellä on oikeus työttömyysetuuteen lain voimassaolon ajalta 31.7.2020 asti sen estämättä, mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään kokoaikatyön hakemisesta, muusta kuin työsuhteessa tehdystä työstä sekä työllistymisestä yritystoiminnassa ja omassa työssä. Oikeuteen saada työttömyysetuutta ei myöskään sovellettaisi, mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään opiskelun vaikutuksesta ja ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevaa nuorta koskevista edellytyksistä.

Lisätietoa voit kysellä Tamkon edunvalvonnalta: edunvalvonta(at)tamko.fi.3. Ehdota vuoden TAMKilaista!

Vuoden TAMKilainen-tunnustus jaetaan syksyllä lukuvuoden 2020 – 2021 alkuviikkoina. Tunnustus myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi ja pitkäjänteisesti kehittänyt opetusta, opiskeluympäristöä tai ammattikorkeakouluyhteisöä kuluneen lukuvuoden aikana. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko on jakanut Vuoden TAMKilainen-tunnustusta lukuvuodesta 2004 – 2005 lähtien.

 

Tunnustuksella opiskelijakunta haluaa kannustaa ammattikorkeakouluyhteisön kehitystä tukevia toimintapoja ja käytänteitä sekä rohkaista ja kannustaa TAMKilaisia jatkamaan hyvää työtä. Opiskelijakunnan hallitus päättää tunnustuksen saajan henkilökunnan joukosta kirjallisten esitysten perusteella. Perustellut esitykset toimitetaan 20. toukokuuta 2020 kello 12.00 mennessä tällä lomakkeella.

 

Lomakkeen voi täyttää kuka tahansa TAMKissa opiskeleva tai työskentelevä henkilö. Kuka on mielestäsi Vuoden TAMKkilainen?

 

******************************************************************************************

AINEJÄRJESTÖT & OPISKELIJAELÄMÄ

******************************************************************************************

4. Miten työ tai opiskelu sujuu koronaepidemian aikana?

”Hyvinvointikysely 2020 – Työskentely koronaepidemian aikana” -kyselyllä selvitetään, kuinka Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sopeutuneet etätyöhön ja -opiskeluun siirtymiseen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut henkilöstöön ja opiskelijoihin. Viestin lähettäjä on Koronainfo (TUNI). Vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastaukset ovat luottamuksellisia eivätkä yksilöidyt vastaukset ole tunnistettavissa. Vastausaika päättyy 19.4. Saat kyselylinkin sähköpostiisi 6.4.

Kyselyn keskeisenä tavoitteena on saada tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista. Kyselyssä selvitetään muun muassa kokemusta poikkeustilan aikana työskentelystä ja sen kuormittavuudesta, etätyöskentelyn sujuvuudesta kotona ja yksilön käytössä olevista tuenlähteistä. Kysely toistetaan samansisältöisenä kahden kuukauden päästä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) kanssa. Kyselytutkimus on yhteinen ponnistus, jolla halutaan seurata korkeakouluyhteisön toimintakykyä sekä etätyöskentelyn ja -opiskelun kuormittavuutta poikkeusoloissa.5. Kirjastot pysyvät suljettuina ainakin 13.5.2020 asti – lainojen eräpäivät siirtyvät

Aluehallintoviraston (AVI) päätöksen mukaisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tilat, mukaan lukien kirjastot, on suljettu ainakin 13.5.2020 saakka. Kaiken lainatun aineiston sekä varausten viimeiset noutopäivät siirtyvät 27.5.2020 asti. Huomaathan, että eräpäivien siirto EI koske Musiikkiakatemian aineistoja.

Tampereen yliopiston kirjaston toiminta Musiikkiakatemian kirjastossa päättyy 30.6.2020. Tampereen korkeakouluyhteisön musiikin kirjastopalvelut ja Tampereen yliopiston hankkimat aineistot siirtyvät TAMKin pääkampukselle, Kuntokatu 3:een.  

Noudatathan tarkasti annettuja ohjeita noutaessasi varattua aineistoa Hervannan lyhytlainatilasta:

- Aineistoa voi tulla noutamaan Kampusareenan tiloihin vain aineiston varannut henkilö.

- Aulatiloissa oleskelu porukalla ei ole sallittua!

- Vain 1 henkilö kerrallaan lyhytlainatilaan sisälle. (Tila on pieni, joten turvavälien noudattamisen vuoksi tilassa voi asioida vain yksi henkilö kerrallaan).

- Asiointia tilassa tulee odottaa jonossa tilan ulkopuolella turvavälejä noudattaen.

- Lyhytlainatilassa käytössäsi on käsidesiä - käytä sitä.

- Mikäli sinulla on minkäänlaisia hengitystieoireita, älä tule noutamaan kirjaa itse sisätiloista.

Kirjaston tilojen sulkeutumisesta huolimatta kirjaston kaikki verkkopalvelut jatkavat normaalisti. Hervannan kampusareena on suljettu pe 10.4. - ma 13.4. pääsiäisen vuoksi.

 

6. Kevään palautetilaisuudet ovat alkaneet!  

 

Kevään aikana tutkinto-ohjelmissa järjestetään opiskelijoiden ja henkilöstön palautetilaisuudet, joissa keskustellaan vuoden 2019 palautteista ja sovitaan mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. Seuraa oman tutkinto-ohjelmasi tiedotusta palautetilaisuuden järjestelyistä ja etäosallistumisesta. Opiskelijapalautteet sekä yhteenveto palautteista ovat nyt nähtävillä Valvomossa. Lisätietoja ja linkit opiskelijapalautteisiin löytyvät Intrasta  ja opiskelijapalautteiden yhteenvedon löydät täältä.7. Ilmoittautuminen kesäopintoihin on käynnissä!

Learning Lab ja Y-kampus järjestävät kesällä projektiopintoja, joiden parissa pääset kehittämään ja haastamaan itseäsi käytännön projekteissa. Toimeksiannot tulevat korkeakouluyhteisön sisältä sekä yrityksiltä ja haasteita työstetään monialaisissa tiimeissä. Kursseilla opit monipuolisesti muun muassa tiimityöskentelyn ja kehittämisen taitoja, joista hyödyt myös työelämässä!

Työskentely tapahtuu digitaalisesti ja koronatilanteen salliessa myös kasvokkain. Kurssien yhteisenä työskentelykielenä on englanti, tiimeissä työskennellään tilanteen mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

Voit suorittaa kesän projektit harjoitteluna, projektityönä tai vapaavalintaisina opintoina.

Kesä 2020 koostuu kolmesta eri mahdollisuudesta, joihin jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen:

[1] Y-kampus Innovaatiohaasteet, 11.5.-19.6.

[2] Learning Lab projektit, 22.6.-31.7.

[3] Tampere Summer school, 3.8.-14.8.Voit valita yhden, kaksi tai kaikki kolme. Tervetuloa mukaan! Lisätiedot Intran uutisessa.8. Koulutuksen ja oppimisen palvelut TAMKissa poikkeusaikana

Miten saan tutkintotodistuksen tai opintosuoritusotteen poikkeusaikana? Keneen otan yhteyttä oppariin, harkkaan, valmistumiseen tai menossa olevaan opintojaksoon liittyen? Toimiiko työelämäpalvelut normaalisti? Kaikkiin näihin ja muihinkin kysymyksiin saat vastauksen tästä Intran uutisesta.9. Opiskeluterveydenhuolto tiedottaa

Opiskeluterveydenhuollon toiminta pyritään pitämään koronaepidemian aikana mahdollisimman normaalina oppilaitoksilla ja keskitetyssä toimipisteessä. Muutamia muutoksia on palveluihin kuitenkin tehty.

Vastaanotolle ei saa tulla, jos on hengitystieinfektion oireita, on tullut ulkomaanmatkalta 2 viikon sisällä tai on määrätty eristykseen/karanteeniin. Jos joudut perumaan ajan, tee se hyvissä ajoin puhelimitse. Jos vastaanotolle tulo jostain syystä estyy, voidaan käynti toteuttaa niiltä osin etävastaanottona kuin se on mahdollista.

Hoidon tarpeen arviot tehdään puhelimitse. Myös hengitystieinfektio-oireista kärsivät ottavat yhteyttä vain puhelimitse soittamalla oman terveydenhoitajan tai tiiminsä ajanvarausnumeroon. Verkkoajanvaraus ei ole toistaiseksi käytössä. Rokotukset toteutetaan kevätkaudella ajanvarauksella.

Avovastaanotot oppilaitoksilla on suljettu toistaiseksi ja muutettu puhelinajaksi. Jos tarvitset tapaamis- tai keskusteluaikaa, ota yhteyttä oppilaitoksesi/tiimisi terveydenhoitajaan puhelimitse. Yleisluontoisissa kysymyksissä palvelee chat ma-to klo 8.15 - 14 ja pe klo 8.15 - 13. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Uusia terveystarkastusaikoja ei pääsääntöisesti anneta, mutta jo sovitut ajat ovat voimassa. Opiskelu-terveydenhuoltoon voi kuitenkin ottaa yhteyttä, jos herää huoli omasta terveydestä tai hyvinvoinnista. Elämme poikkeuksellista aikaa, mikä saattaa herättää erilaisia huolia ja pelkoja sekä koetella psyykkistä toimintakykyä ja jaksamista. Älä jää siis yksin erilaisten huolten ja kysymysten kanssa, vaan ratkotaan niitä yhdessä.

Asiakkaiden tulee huolehtia hyvästä hygieniasta eli pestä kädet vastaanotolle tullessa ja sieltä lähtiessä sekä pitää fyysistä etäisyyttä toisiin henkilöihin myös opiskeluterveydenhuollon tiloissa.10.  Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan!

ti 31.3.  Anxious about the Coronavirus?

to 2.4.   Miten lisätä myötätuntoa omassa opiskeluympäristössä?

ti 7.4.    Studieteknik – hur hålla igång studierna ensam hemma?

to 9.4.   Miten opiskella itsenäisesti – opiskelutekniikat kuntoon

ti 14.4.  Sociala relationer i isolationen – hur känna närhet på avstånd?

to 16.4. Ystävyyden vaikeudet

ti 21.4.  Miten huolehdin omasta hyvinvoinnista korona-epidemian aikana?

to 23.4. Hyvän ystävyyden salat

ti 28.4.  Miten käy opintojen, kun korona estää lähiopetuksen?

Chatit löydät Nyytin nettisivulta.11. SportUnin vinkit kotona työskentelyyn

Jokaisen arki on muuttunut vallitsevan, maailmanlaajuisen haasteen vuoksi ja haluammekin tarjota muutaman yksinkertaisen vinkin, joilla saat helpotettua tilannettasi.

Muista huolehtia työsi tauottamisesta myös kotona!

Keho sekä mieli väsyvät pitkästä paikallaan olosta, jolloin myös työtehokkuus heikkenee.

    

Muista pitää liikunta osana arkea!

Vaikka monet liikuntatilat ovatkin kiinni, niin luonto tarjoaa upean mahdollisuuden haukata raitista ilmaa ja pitää omasta kunnosta huolta.

    

Muista huolehtia hyvästä työergonomiasta!

Onko myös siellä kotona työpiste sellainen, että asento on ergonominen, työvälineet kunnossa ja tilat sekä valaistus mahdollistavat mukavan ympäristön?

Pyri säilyttämään omat arkirutiinit!

Suunnittele omat päivän puuhat etukäteen, jotta arki sujuu poikkeavassa tilanteessa mahdollisimman mutkattomasti.

Aivot, sinunkin pääasiasi!

Huolehdi riittävästä ravinnosta sekä levosta, niin sinun tärkein moottori, aivot, jaksavat paremmin.

Sportunin liikuntatoiminta keskeytettiin lauantaista 14.3. lähtien toistaiseksi. Keskuksemme pysyvät edelleen suljettuina. Ilmoitamme tarkemmin jatkosta eri kanavissamme.12. Auta opiskelijoita - vastaa kyselyyn OnniBusista!  

Hei opiskelijakaveri! Olisiko sinulla pari minuuttia aikaa auttaa tiimiämme vastaamalla kyselyyn OnniBusista?

Teemme tutkimusta OnniBusin asiakaskokemuksista ja bränditunnettavuudesta, ja vastauksesi toisi meille tärkeää dataa! Kysely on suunnattu Tampereen alueella asuville opiskelijoille, ja kyselyyn voi vastata vaikka et olisi ikinä matkustanut OnniBusilla. Kerätty data käsitellään anonyymisti ja siihen pääsevät käsiksi vain tiimiin kuuluvat opiskelijat, kurssin opettaja ja OnniBus-yrityksen edustajat.

Vastaamalla nopeaan kyselyymme osallistut ilmaisen menopaluun arvontaan mille tahansa OnniBusin reitille (vaikka Ouluun ja takaisin)! Arvomme viisi (5) kappaletta matkoja, ja voittajan tulee maksaa matkasta vain 1€ varausmaksu. Voittajille ilmoitetaan huhti-toukokuun vaihteessa.

Vastaathan siis kyselyyn täällä.13. Pivo: Opiskelijaedut käyttöön myös kotona ja etänä

Tamkon jäsenenä voit ottaa käyttöösi Pivo mobiiliopiskelijakortin. Pivon yhteydestä löytyy tuhti paketti opiskelijaetuja ja -alennuksia niin paikallisiin yrityksiin kuin koko Suomen suosikkeihin.

Etuja ja alennuksia löytyy myös moniin verkkokauppoihin. Hengähdä hetki äänikirjan parissa, tee kotitreeni, tilaa ruokaa kotiin tai kokeile vaikkapa uutta harrastusta alennettuun hintaan.

Suosituimpia opiskelijoiden verkkokauppa-alennuksia Pivosta:

  • Nextory: uusille asiakkaille 30 päivän maksuton kokeilujakso (norm. 14 päivää)
  • Wolt: uusille asiakkaille 10 euron alennus ensimmäisestä kuljetustilauksesta
  • Pahis.fi: 15 % alennus verkkokauppaostoista
  • Murren Murkina: 5 % alennus kaikista verkkokauppaostoista
  • Piukat Paikat: 40 % alennus verkkovalmennuksista ja ohjelmapaketeista
  • Turun Fysiokulma: 45 min etäfysioterapiakäynti 35 €
  • Rockway: 30 päivän ilmainen kokeilujakso
  • Påre Skincare: 20 % alennus verkkokauppaostoista
  • Liljan Lankakauppa: 10% alennus verkkokauppaostoksista

Nämä ja monet muut Slicen rahanarvoiset edut ja alennuskoodit löydät Verkkokauppa-kategoriasta Pivon opiskelijakortin etujen yhteydestä. Alennuskoodi ja lunastusohjeet on kerrottu edun yhteydessä.14. Nouda opiskelijalounasta mukaan!

Voit noutaa Kelan ateriatuettua lounasta (2,60€) mukaasi Juveneksen ravintola Newtonista Hervannasta sekä Frenckell & Pihasta Tampereen keskustasta. Kelan erityisluvalla voit nyt ostaa halutessasi kahden päivän lounaat samalla kerralla. Voit napata matkaasi myös kaverin lounaan, jos sinulla on esittää hänen opiskelijakorttinsa.

Huom. Käytämme ravintoloissa lähi- tai mobiilimaksua, eli emme ota käteistä vastaan. Välitämme turvallisuudestasi.

******************************************************************************************

ENGLISH SUMMARY

******************************************************************************************

15. Propose the staff person of the year in TAMK 2019 – 2020

The Students' Union of Tampere University of Applied Sciences (Tamko) has been nominating the staff member of the year in TAMK since academic year 2004 – 2005. The recognition will be given to a person who has remarkably developed education, study environment and TAMK community during the last academic year or by doing persistent work. The recognition will be granted in first weeks of academic year 2020 – 2021.

With the recognition Tamko wants to encourage good policies and motivate the staff to keep up their good work. Executive board of Tamko will decide the staff member of the year in TAMK based on written well-grounded proposals made by students and staff. Written proposals should be sent by 15th of April 2020 at noon at the latest via this form.16. What has it been like to work or study from home during the coronavirus pandemic?

The survey titled Well-being survey 2020 – Working during the coronavirus pandemic explores how the members of the Tampere Universities community have adjusted to working and studying remotely and how the current situation has affected our staff and students. Please take a moment to fill out the survey! You will receive a link to the survey by email on Monday 6 April.

The survey is implemented in collaboration between Tampere University, Tampere University of Applied Sciences, the student union of Tampere University (TREY) and the student union of Tampere University of Applied Sciences (Tamko). The survey is a collaborative effort that is undertaken to assess the university community’s ability to continue normal operations and monitor the levels of strain experienced by our staff and students who are working remotely under the current exceptional circumstances. The results of the survey will be used to develop our work and study arrangements during the coronavirus pandemic.17. Feedback sessions have begun!

During the spring, the feedback will be discussed in each degree programme in students’ and staff’s joint remote feedback sessions to agree on potential development measures. Follow your own degree programme information about arrangements and remote participation. More Information can be found from Intra and from the student feedback summary collected by the Education Development Services.18. Registrations are open – join our summer studies!

Learning Lab and Y-kampus organise summer project studies where you will improve your working life, teamworking and communication skills. Interdisciplinary teams will work with authentic challenges and develop different services or products for our own community and businesses.

We will work on digital platforms and if the corona situation allows, also face to face. English will be the working language in the common meetings, teams will work in English or in Finnish depending on the team.

The summer can be part of practical training, a project work course, or part of free choice studies.

Summer 2020 includes three different options. It is possible to join some of them or all of them!

[1] Y-kampus Innovation challenges, 11.5.-19.6.

[2] Learning Lab projects, 22.6.-31.7.

[3] Tampere Summer school, 3.8.-14.8.Please notice that you have to register separately on all three courses. Join us and have a great study summer!19. Help fellow students - answer the Onnibus survey!

Hi fellow students! Do you have a few minutes to help our team by answering a quick survey about OnniBus?

We are doing a research on OnniBus’ customer experience and brand awareness, and your answers would give us important data. The survey is for students in Tampere region and no previous knowledge or experience about OnniBus is needed. The data collected will be handled anonymously and will only be seen by the team, course teacher and the representatives from the company.

The best part about this is that by answering our quick survey you'll have a chance to win a free round trip ticket to anywhere in Finland with OnniBus! (1€ handling fee not included in the prize). Winners will be contacted in April-May.

Please answer to the survey by 19th of April. You can access the survey through this link. Thank you!20. Grab some lunch to go!

Get some student-priced lunch from Juvenes Newton (at Hervanta) and Frenckell & Piha (Tampere city centre) restaurants for 2,60€. Remember to bring your valid, Kela approved student card! (Your student card is Kela approved if there's a Kela logo on the card). As Kela's decision, you can now buy two days' worth of lunch at the same time. You can also pick up student meals for a friend if you can present their student card as well. Please note that we only use contactless payment (card or mobile payment). We are not accepting cash right now. As we care about your safety!******************************************************************************************

How to publish in Tamko Topics?

www.tamko.fi/en/tamko-topics

Kuinka julkaisen Tamko Topicsissa?

www.tamko.fi/tiedotus/tamko-topics