Tamko & TREY: Hallitusohjelmassa on sovittava opintorahan korotuksesta

Hallitusohjelmassa on sovittava opintorahan korotuksesta! Opiskelijoiden köyhyydessä eläminen ja kuormittuminen eivät ole ainoastaan opiskelijoiden elämää vaikeuttavia tilanteita, vaan vakava yhteiskunnallinen ongelma. Lue Tamkon ja TREYn kannanotto opintorahan korotukseen liittyen tästä!

Tamko & TREY: A study grant increase must be agreed on in the Government Programme

A study grant increase must be agreed on in the Government Programme! Living in poverty and being burdened are not only situations that make life difficult for students, but a serious social problem, as well. An increase of 100 euros in the study grant is necessary for maintaining Finland’s competence level. Read more about Tamko’s and TREY’s statement from here!