Opiskelijakunta

Mikä on Tamko?

Jokaisessa ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunta, joka huolehtii opiskelijoiden oikeuksista ja eduista. Opiskelijakunnan toiminnasta ja tehtävistä määrätään ammattikorkeakoululaissa 41 § (932/2014 – 14.11.2014) sekä opiskelijakunnan omissa säännöissä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) on opiskelijalähtöinen edunvalvoja, joka pitää huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu kattavasti ja tehokkaasti TAMKin lisäksi korkeakouluyhteisössä sekä Pirkanmaan tasolla. Lisäksi Tamko kouluttaa kaikki TAMKin tuutorit.

Tamkon jäsenyyden merkkinä toimii opiskelijakortti, joka on avain monipuolisiin opiskelijaetuihin ympäri Suomen. Tervetuloa mukaan, meitä on jo yli 6200!

Tamko on myös Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin jäsen, jonka kautta Tamko osallistuu valtakunnalliseen AMK-opiskelijoiden edunvalvontaan.

toimijat

edustajisto

Tamkon ylintä päätäntävaltaa käyttää 21-henkinen edustajisto, joka koostuu TAMKin eri alojen opiskelijoista. Edustajistoon valitaan uudet toimijat joka syksy edustajistovaaleissa. Ehdolle voivat lähteä kaikki Tamkon jäsenet.

hallitus

Tamkon hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema 10-henkinen Tamkon hallitus. Jokaisella hallituslaisella on oma vastuualueensa, jonka toiminnasta ja kehittämisestä hän vastaa. Uusi Tamkon hallitus valitaan vastavalitun edustajiston ensimmäisessä kokouksessa syksyisin. Kaikki Tamkon jäsenet ovat tervetulleita lähtemään mukaan hallituksen toimintaan. Sinun ei tarvitse olla ehdolla edustajistovaaleissa tullaksesi valituksi Tamkon hallitukseen.

työntekijät

Tamkossa työskentelee viisi työntekijää, jotka toimivat hallituksen tukena Tamkon päivittäisen toiminnan pyörittämisessä. Tamkon työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja, jäsenpalvelun asiantuntija, edunvalvonnan asiantuntija, tuutoroinnin asiantuntija ja viestinnän asiantuntija. Jokainen työntekijä vastaa oman erityisosaamisalueensa toiminnasta ja kehittämisestä sekä hallitustoimijoiden tukemisesta.