Edunvalvonta

Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana. Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tehdään monissa työryhmissä niin Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, korkeakouluyhteisössä kuin sidosryhmissä. Tamko valitsee opiskelijaedustajat erilaisiin työryhmiin ja tutkinto-ohjelmien neuvottelukuntiin, missä he pääsevät kertomaan opiskelijoiden mielipiteitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon.

Opiskelijakunta tekee edunvalvontaa myös yhdessä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Tamko ja Tampereen ylioppilaskunta TREY tekevät yhdessä kaupunkivaikuttamista (Ryhmä 35000) tarkoituksenaan parantaa opiskelijoiden asemaa tekemällä muun muassa opiskelijoiden kunnallispoliittisia ohjelmia. Ryhmän tavoitteena on saada Tampereen yli 35 000 opiskelijan ääni kuulumaan kaupunkivaikuttamisessa. Lisäksi Tamko vaikuttaa opiskelijoiden valtakunnalliseen sekä kansainväliseen edunvalvontaan Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n jäsenenä.

vuoden tamkilainen -tunnustukset

Tamko jakaa vuosittain Vuoden TAMKilainen tunnustukset. Vuoden TAMKilainen -tunnustusten painopiste saattaa vaihdella vuosittain, mutta tunnustusten ydin on se, että se myönnetään henkilöille, jotka ovat merkittävästi ja pitkäjänteisesti kehittäneet opetusta, opiskeluympäristöä tai ammattikorkeakouluyhteisöä kuluneen lukuvuoden aikana. Tunnustuksilla opiskelijakunta haluaa kannustaa ammattikorkeakouluyhteisön kehitystä tukevia toimintatapoja ja käytänteitä sekä rohkaista ja kannustaa TAMKilaisia jatkamaan hyvää työtä. Opiskelijakunnan hallitus päättää tunnustusten saajat henkilökunnan joukosta kirjallisten esitysten perusteella.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko on jakanut Vuoden TAMKilainen -tunnustusta lukuvuodesta 2004 – 2005 lähtien. Vuonna 2022 tunnustuksen jakamista uudistettiin ja Tamko jakaa sekä vuoden henkilökunnan jäsenen että vuoden opettajan tunnustukset.

Hall of fame

 • lehtori Peter Heath (2004 – 2005)
 • yliopettaja Matti Lähteenmäki (2005 – 2006)
 • lehtori Kirsti Kallio (2006 – 2007)
 • koordinoiva opinto-ohjaaja Anne Mustonen (2007 – 2008)
 • erikoisammattimies Timo Niemi (2008 – 2009)
 • koulutuspäällikkö Cai Melakoski (2009 – 2010)
 • vararehtori Marja Sutela (2010 – 2011)
 • lehtori Pia Ruokonen-Kaukolinna (2011 – 2012)
 • ravintolatyöntekijä Merja Salo (2012 – 2013)
 • projektipäällikkö Lauha Peltonen (2013 – 2014)
 • IT-tukihenkilö Jouni Ilola (2014 – 2015)
 • lehtori Irmeli Nieminen (2015 – 2016)
 • ravintolatyöntekijä Anne Kuivasmäki (2016 – 2017)
 • lehtori Yrjö Viitanen (2017 – 2018)
 • lehtori Kirsi-Marja Rinneheimo (2018 – 2019)
 • rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen (2019 – 2020)
 • lehtori Petteri Jekunen (2020 – 2021)
 • vuoden henkilökunnan jäsen (2022) Mirja Onduso ja vuoden opettaja (2022) lehtori Hannu Tuhkanen
 • vuoden henkilökunnan jäsen (2023) Jani Alanen ja vuoden opettaja (2023) lehtori Mark Curcher