Vaalivaikuttaminen

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit järjestetään tänä keväänä 13.6. ja ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Tamko ja Tampereen ylioppilaskunta TREY ovat koostaneet yhdessä kuntavaaliohjelman vaalikaudelle 2021-2025 ja sen tavoitteena on varmistaa opiskelijan äänen kuuluminen Tampereen kaupungissa tulevina vuosina. Ohjelman laatimiseen on osallistettu opiskelijoita kattavasti ja jokaisella korkeakouluyhteisön opiskelijalla on ollut mahdollisuus kommentoida ohjelman tavoitteita. Lopputuloksena on neljän teemakokonaisuuden visio Suomen parhaasta opiskelijakaupungista Tampereesta, jossa on hyvä elää, opiskella, työskennellä, harrastaa, asua ja liikkua niin opiskeluiden aikana kuin niiden jälkeenkin.

Tavoitteet

Opiskelukyky, hyvinvointi ja kaupunkikulttuuri

Joka kuudes tamperelainen on opiskelija. Me tarvitsemme ja käytämme kaupungin palveluita siinä missä muutkin. Suomen parhaana opiskelijakaupunkina Tampereen tulee panostaa etenkin näihin asioihin:

  • Opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden takaaminen kaikille opiskelijoille
  • Viihtyisä, elävä ja turvallinen kaupunkiympärisö ja -kulttuuri
  • Monipuoliset vapaa-ajan vieton mahdollisuudet

Työllisyyspolitiikka ja korkeakouluyhteisö

Tampereella opiskellaan monipuolisesti eri alojen asiantuntijoiksi. Tampere tarvitsee opiskelijoiden osaamisen käyttöönsä, ja meidän pitää tehdä kaikkemme, että mahdollisimman moni opiskelijoista voisi suorittaa harjoittelunsa ja työllistyä täällä. Kaupungin ja korkeakouluyhteisön välistä yhteistyötä tulee kehittää, ja opiskelijoidemme tieto ja asiantuntemus hyödyntää myös kaupungin päätöksenteossa.

Asuntopolitiikka ja kaavoitus

Laadukas ja kohtuuhintainen asuminen edistää opiskelijoiden elämänlaatua, tukee toimeentuloa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Me opiskelijat tarvitsemme monipuolisia asumisvaihtoehtoja monenlaisissa paikoissa. Opiskelija-asuntojen lisäksi Tampereella tarvitaan kohtuuhintaista, opiskelijaystävällistä asumista myös kaupungin sekä yksityisten vuokranantajien asuntotarjonnassa. Laadukas opiskelija-asuminen on myös ympäristöystävällistä.

Liikennepolitiikka

Me opiskelijat liikumme paikasta toiseen ennen kaikkea pyöräillen, kävellen ja joukkoliikennevälineitä käyttäen. Nämä kestävät liikkumismuodotkuuluvat myös kaupunginliikennepolitiikan keskiöön:

  • Joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen tulee olla reilu ja koskea jokaista opiskelijaa
  • Kaupunkia tulee kehittää kaikille kävelijöille, pyöräilijöille ja pyörätuolilla liikkuville saavutettavaksi

Tämän myötä olemme askeleen lähempänä hiilineutraalia sekä entistäkin opiskelijaystävällisempää Tamperetta.

Kuntavaaliohjelman pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä: