Toimintaa ohjaavat asiakirjat

STRATEGIA 2024-2027

Strategia on suunnitelma, missä linjataan organisaation toiminnasta tuleviksi vuosiksi. Strategiassa määritellään tulevien vuosien teemat, mitkä ohjaavat Tamkon toimintaa ja määrittelee vuosittaisia tavoitteita toiminnalle. Strategiassa määriteltyjä tavoitteita tulee pyrkiä noudattamaan ja toteuttamaan operatiivisessa toiminnassa. Strategian pohjalta luodaan myös jokaiselle vuodelle toimintasuunnitelma, missä määritellään yksityiskohtaisemmin toiminnan toteuttamisesta.

Pääset tarkastelemaan Tamkon Strategiaa tästä:

POLIITTINEN OHJELMA 2023-2026

Poliittinen ohjelma määrittelee organisaation tavoitteet, arvot, linjat ja näkemykset. Dokumenttiin kirjatut tavoitteet voivat olla kauaskantoisia ja nyt tuntua mahdottomilta saavuttaa. Suuria tavoitteita tulee kuitenkin nostaa keskusteluihin vuosien ajan useasti, jotta niihin saadaan muutoksia. Näistä syistä johtuen myös poliittiseen ohjelmaan kirjataan suuria tavoitteita. Dokumentissa kerrotaan, miten Tamko toteuttaa edunvalvontaa Tampereen ammattikorkeakoulussa, Tampereella, Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Dokumentissa on myös kerrottu Tamkon tärkeimmät painopisteet tuleville vuosille.

Pääset tarkastelemaan Tamkon Poliittista ohjelmaa tästä: