Code of Conduct

Code of Conduct eli eettinen ohjeisto kertoo Tamkon eettiset periaatteet ja toimintaohjeet yhdenvertaisen toiminnan toteuttamiseksi. Se ohjaa Tamkon toimintaa luoden turvallisemman sekä kestävämmän toimintakulttuurin. Ohjeistossa kuvataan, miten jokainen voi omalta osaltaan edesauttaa hyvän ja yhdenvertaisen ilmapiirin luomista. Lisäksi selvennetään, mikä on epäasiallista käyttäytymistä ja menettelytavat, joilla häirintään ja syrjivään kohteluun puututaan.

Code of Conductia sovelletaan kaikkeen Tamkon toimintaan eli tämä ohjeisto koskee koko opiskelijakuntaa, Tamkon työntekijöitä, luottamustoimijoita, edustajiston jäseniä, Tamkon alayhdistyksiä, tuutoreina toimivia sekä toimintaamme osallistuvia henkilöitä. Ohjeiston toteutumista seurataan jatkuvasti. Tämän ohjeiston toimeenpanosta vastaa koko opiskelijakunta, mutta erityisesti Tamkon luottamustoimijat ja henkilöstö.

Pääset tarkastelemaan Tamkon Code of Conductia tästä: