Avoimet opiskelijaedustajapaikat

Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsen
Tutkintolautakunnan opiskelijajäsen
Koulutusten neuvottelukuntien opiskelijaedustajat

Tamko hakee lakisääteisiä opiskelijaedustajia TAMKin hallintoon

Tamko hakee lakisääteisiä opiskelijaedustajia TAMKin hallintoon. Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan ja edustamaan opiskelijanäkökulmaa TAMKin hallinnossa.

Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen valinta

Korkeakouluneuvoston tehtävänä on:

  • päättää opetussuunnitelmatyön periaatteista ja vahvistaa uudet opetussuunnitelmat
  • muodostaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (tki), oppimisympäristöjen ja monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien kehittämislinjaukset
  • vahvistaa tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja opettajankoulutuksen valintaperusteiden periaatteet
  • arvioida säännöllisesti ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa ja tki-toimintaa
  • vahvistaa ammattikorkeakoulun lukuvuoden aikataulut
  • päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet

Tampereen ammattikorkeakoulun johtosäännön 4§:n mukaan korkeakouluneuvostossa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Korkeakouluneuvostoon nimetään jäseniä TAMKin eri koulutusaloilta, korkeakoulupalveluista, opiskelijoista ja johdosta. Rehtori nimeää korkeakouluneuvoston jäsenet. Korkeakouluneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja seuraava toimikausi alkaa 1.1.2021.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen korkeakouluneuvoston kahdesta opiskelijajäsenestä rehtorille tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan (syksyyn 2022 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku korkeakouluneuvoston opiskelijajäseneksi päättyy 9.11.2020. Jätä avoin hakemus tämän lomakkeen kautta.

Edustajisto tekee esityspäätöksen järjestäytymiskokouksessaan 18.11.2020 klo 16.00, TAMKissa pääkampuksella. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valinta

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka liittyvät opintosuorituksiin, opiskelijavalintoihin tai opiskeluoikeuden menettämiseen. Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin TAMKin 22.9.2015 voimaan tulleessa johtosäännössä 5 §:ssä.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukaan ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan jäsenenä tulee olla vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.

Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta ja seuraava toimikausi alkaa 1.1.2021.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä TAMKin hallitukselle tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan (syksyyn 2022 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku opiskelijaedustajaksi päättyy 9.11.2020. Jätä avoin hakemus tämän lomakkeen kautta.

Edustajisto tekee esityspäätöksen järjestäytymiskokouksessaan 18.11.2020 klo 16.00, TAMKissa pääkampuksella. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.


Koulutusten neuvottelukuntien opiskelijaedustajat

Jokaisella TAMKin koulutuksella on neuvottelukunta, jossa koulutus ja työelämä kohtaavat. Neuvottelukunnissa keskustellaan mm. mahdollisuuksista projekteihin sekä opetuksen suhteesta työelämän tarpeeseen. Tapaamisia järjestetään vuodessa 2-4, joten ajallisesti neuvottelukunta ei työllistä kovin paljon.

Haemme innokkaita ja positiivisia kehittäjiä! Parhaimmillaan työryhmäsuhteilla on jopa työllistytty! Neuvottelukuntien kaksivuotiset toimikaudet alkavat tammikuussa 2021, mutta ryhmiin osallistuvilta toivotaan sitoutumista vähintään vuoden 2021 ajaksi. Tamko järjestää toimikauden alussa perehdytyksen opiskelijaedustajille.

Mikäli kiinnostuit, ilmaise kiinnostuksesi opiskelijaedustajalomakkeen kautta 21.11.2020 mennessä tai kysy lisää sähköpostilla: opiskelijaedustajat(at)tamko.fi.

Haemme opiskelijaedustajia seuraaviin neuvottelukuntiin:

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta
Bioanalyytikkokoulutuksen neuvottelukunta
Biotuote- ja prosessitekniikan neuvottelukunta
DP in Energy and Environmental Engineering neuvottelukunta
Ensihoitajakoulutuksen neuvottelukunta
Fysioterapeuttikoulutuksen neuvottelukunta
Hyvinvointiteknologia, YAMK neuvottelukunta
ICT-alan neuvottelukunta (tieto- ja viestintätekniikka)
ICT-alan neuvottelukunta (tietojenkäsittely)
Konetekniikan neuvottelukunta
Kätilökoulutuksen neuvottelukunta
Laboratoriotekniikan neuvottelukunta
Liiketalouden neuvottelukunta
Mediapoliksen neuvottelukunta
Metsätalouden neuvottelukunta
Palveluliiketoiminnan neuvottelukunta
Rakennusalan neuvottelukunta (rakennusarkkitehti)
Rakennusalan neuvottelukunta (rakennusmestari)
Rakennusalan neuvottelukunta (rakennustekniikka)
Röntgenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
Sairaanhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
Sosionomikoulutuksen neuvottelukunta
Sähköalan neuvottelukunta
Talotekniikka-alan neuvottelukunta (LVI)
Talotekniikka-alan neuvottelukunta (STATE)
Tampereen Musiikkiakatemian neuvottelukunta
Terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
Terveysalan ylempien amk-tutkintojen neuvottelukunta