Alayhdistykset

Tampereen ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijakunnan rinnalla lukuisia ainejärjestöjä ja -kerhoja sekä erilaisia harraste- ja liikuntakerhoja. Ne pitävät Tamkon lisäksi huolta, että opiskeluaikasi TAMKissa olisi mahdollisimman tapahtumarikas ja ikimuistoinen.

Lisätietoja: Hallituksen sidosryhmävastaava

ALAYHDISTYKSEN PERUSTEET

Kerhot, ainejärjestöt ja muut rekisteröityneet opiskelijayhdistykset voivat hakea opiskelijakunnan alayhdistyksiksi, jolloin Tamko tukee niiden perustamista ja toimintaa. Toiminta-avustusten lisäksi Tamko tarjoaa kerhoille tiedotustukea, sähköpostiosoitteet ja -listat, verkkotilaa, taloushallinnon sekä koulutusta ja neuvontaa.

Alayhdistykseksi haetaan kirjallisella hakemuksella. Varsinaisista jäsenistä enemmistön, vähintään kolmen, on oltava opiskelijakunnan jäseniä. Alayhdistyksen hyväksymisestä järjestörekisteriin päättää opiskelijakunnan hallitus. Täytetyn hakemuksen voi lähettää sidosryhmat@tamko.fi -sähköpostiosoitteeseen.

Toiminta-avustusta hakevalta alayhdistykseltä edellytetään pääsääntöisesti myös omaa varainhankintaa. Alayhdistys voi saada toiminta-avustusta korkeintaan 400 euroa vuodessa. Hakemalla toiminta-avustusta alayhdistys sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Tamkon Code of Conductia.

Avustuksista päättää talousarvion puitteissa opiskelijakunnan hallitus. Avustusta voi hakea yleistä toimintaa tai tiettyä tarkoitusta varten. Alayhdistyksen on pidettävä jäsenistään ajanmukaista jäsenluetteloa ja hyväksytettävä säännöt ja sääntömuutokset opiskelijakunnan hallituksella.


Yhteystietojen päivityslomake (Lyyti)

PROJEKTIN PERUSTAMINEN

  • Projektin toteuttamisesta ja tavoitteesta on keskusteltu etukäteen Tamkon hallituksen puheenjohtajan ja / tai toiminnanjohtajan kanssa
  • Projektilla on selkeä tavoite sekä loppuajankohta
  • Projektilla on yhteyshenkilö
  • Projektilla on projektisuunnitelma, talousarvio ja sitoumus

Suppeasti määritellyn ryhmän, kuten yksittäisen vuosikurssin, toteuttama yksittäinen matka, julkaisu, tapahtuma tms. suositellaan toteuttamaan projektina kerhon perustamisen sijaan. Ryhmä tai luokka, jonka enemmistö muodostuu opiskelijakunnan jäsenistä, voi toteuttaa projektin opiskelijakunnan alaisuudessa, mikäli se täyttää mm. seuraavat ehdot:

Sitoumuksessa, jonka jokainen projektiin osallistuva allekirjoittaa, määritellään projektin osallistujien yhteisvastuullinen korvausvastuu opiskelijakunnalle mahdollisista tappioista, mitkä jäävät projektin loputtua. Projekteihin sovelletaan Tamkon ohjesäännön Alayhdistykset-kohtaa (7§ Projektit).