Opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat ovat TAMKin opiskelijoita, jotka ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulun toimielinten ja työryhmien tapaamisissa, ja kertovat siellä käsiteltäviin asioihin opiskelijoiden näkökulman. Opiskelijakunta nimeää kaikki opiskelijaedustajat Tampereen ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin. Lisäksi opiskelijakunnan nimeämiä edustajia toimii mm. erilaisten yhtiöiden ja säätiöiden sekä muiden vastaavien tahojen hallituksissa ja muissa toimielimissä.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan opiskelijaedustajana, ota yhteyttä opiskelijakunnan edunvalvontatoimijoihin.

Hae Tampereen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen!

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17§ mukaisesti ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen valitaan kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, yksiopiskelijoihin kuuluva ja yksi henkilöstöön kuuluva. Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen opiskelijoihin kuuluvasta hallituksen jäsenestä tekee Tamkon edustajisto.

Valinta toteutetaan suorana henkilövaalina, jossa ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat, joiden opiskeluaika kestää hallituksen toimikauden ajan (kevääseen 2023 asti). Tampereen ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö, johon sovelletaan ammattikorkeakoululakia ja osakeyhtiölakia. Opiskelijoihin kuuluvaksi hallituksen jäseneksi ehdolle asettuvien toivotaan tuntevan ammattikorkeakoulun toimintaperiaatteet ja sitä säätelevää lainsäädäntöä niin, että hän pystyy toimimaan yhtiön hallituksen täysipainoisena jäsenenä. Opiskelijajäsen on yhtä lailla vastuullinen hallituksen jäsen, kuin muutkin hallituksen jäsenet.

Jos haluat hakea osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäseneksi, laita hakemuksesi sähköpostiin edustajisto.pj@tamko.fi 20.huhtikuuta klo: 8:00 mennessä. Hakemuksessasi tulee olla perustiedot itsestäsi, sekä lyhyt esittely miksi olisit sopiva tähän rooliin.

Opiskelijoiden edustajat TAMKissa

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

 • Kia Kauppinen (toukokuu 2021 alkaen)

TAMKin korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenet

 • Mikko Wrightson (valittu 18.11.2020) 
 • Anni Ala-Viikari (valittu 18.11.2020) 

TAMKin tutkintolautakunta

 • Kati Tuomisto, henkilökohtainen varajäsen Laura Korhonen (valittu 17.11.2021) 

KV-opiskelijoiden tuki ja ohjaus kehittämisryhmä

 • Elli Korhonen (2022) 

Kestävän kehityksen työryhmä

 • Olli Hämäläinen, varalla Linda Vallenius (2022) 

Laatutyöryhmä

 • Ville Lindgren ja Hannastiina Ruismäki (2022)

LAM-työryhmä

 • Arttu Laukkanen (2022)

Koulutuksien ja opetussuunnitelmien kehittämistiimi

 • Ville Lindgren ja Hannastiina Ruismäki (2022) 

Saavutettavuusryhmä

 • Linda Vallenius ja Hannastiina Ruismäki (2022)

OPO-tiimi

 • Tuomas Heinonen ja Elli Korhonen, varalla Tuomas Väkiparta (2022) 

Oppiminen ja ohjaus -saavutettavuusryhmä

 • Tuomas Heinonen ja Elli Korhonen (2022)

Alumnineuvosto

 • Ilari Savikko (2022)
 • Laura Korhonen (2022)
 • Petra Toivonen (2022)

TAMKin Turvallisuus- ja pelastustoiminnan johtoryhmä

 • Tomi Hyppänen (2022) 

TAMKin lukuvuosimaksujen ja apurahajärjestelmän kehittämisen työryhmä

 • Tuomas Väkiparta (2022)

TAMKin kriisiryhmä

 • Elli Korhonen ja varalla Hannastiina Ruismäki (2022)

Koulutusten neuvottelukuntien opiskelijaedustajat

(päivittyy valintojen mukaan, päivitetty 25.1.2022)

Ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunta: –
Autotekniikan neuvottelukunta: Arttu Vihavainen
Bioanalytiikan neuvottelukunta:
Biotuote- ja prosessitekniikan neuvottelukunta: Ville Tamminen
Degree Program in Energy and Environmental Engineering:
Ensihoitajakoulutuksen neuvottelukunta:
Fysioterapian neuvottelukunta: Petri Salminen
ICT-alan neuvottelukunta: Ilari Savikko ja Petri Irri
Konetekniikan neuvottelukunta:
Kätilötyön neuvottelukunta: Siiri Salstola
Laboratoriotekniikan neuvottelukunta: Aleksi Takala 
Liiketalouden neuvottelukunta:
Matkailu- ja ravitsemisalan neuvottelukunta: Ella Koivunen
Mediapoliksen neuvottelukunta: Erkki Busnov
Metsätalouden neuvottelukunta: Reetu Moilanen
Rakennusalan neuvottelukunta: Tarmo Lukkarinen (rakennustekniikka), Kaisa Immonen (rakennusarkkitehti), Ossi Nieminen (työnjohto)
Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta: Satu Mäkelä
Sairaanhoitajakoulutuksen neuvottelukunta: Merja Flink ja Mona Ristikartano 
Sosiaalialan neuvottelukunta: Armi-Tuulia Taivainen
Sähköalan neuvottelukunta: Joakim Jokipii 
Talotekniikka-alan neuvottelukunta: Jarno Nevanperä ja Jani Vuotila 
Musiikin neuvottelukunta:  Fanni Palmanto 
Terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta:  Freija Häärä
SOTE YAMK neuvottelukunta:

opiskelijakunnan edustajat korkeakouluyhteisössä

Digitalisaation ohjausryhmä: Kia Kauppinen, varajäsen Ville Lindgren
Hiilijalanjälkityöryhmä: 
Olli Hämäläinen  
Kaupin kampuksen hyvinvointityöryhmä: 
Linda Vallenius ja Hannastiina Ruismäki 
Kestävän kehityksen ryhmä: 
Tuomas Väkiparta, varajäsen Olli Hämäläinen
Opiskeluhyvinvointityöryhmä:
Elli Korhonen, Hannastiina Ruismäki ja Linda Vallenius
SportUni johtoryhmä: 
Jutta-Noora Kuosa
Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto:
Kia Kauppinen, varajäsen Hanna Ojaniemi 
Oppimisympäristöt ydinryhmä: Ville Lindgren varalla Laura Korhonen
Korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin strategisen kumppanuussopimuksen seurantaryhmä – Joonas Soukkio, varajäsen Hanna Ojaniemi
TAMKin tietoturvaryhmä:
Ilari Savikko

Yhteisöpalvelut:
Tietohallinto: Tuomas Väkiparta
Tila- ja kiinteistöpalvelut: Arttu Laukkanen
Kirjastopalvelut: Hanna Ojaniemi
Liikuntapalvelut: Jutta-Noora Kuosa

muut opiskelijaedustajat

Opiskelijan Tampere ry:n hallitus 2022

 • Hanna Ojaniemi ja Ilari Savikko (2022) 

Campusravita Oy:n hallitus

 • Risto Masonen (PJ), Kia Kauppinen ja Janette Kyllönen

Tampereen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kunnallispoliittinen työryhmä – Ryhmä 35 000

 • Joonas Soukkio, Linda Vallenius ja Hannastiina Ruismäki (2022) 

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) valtuuskunta 2021 – 2022

 • Hanna Ojaniemi, varajäsen Mikko Wrightson (valittu syksyllä 2020) 
 • Jukka Hulkko, varajäsen Suvi Välilehto (valittu keväällä 2022) 

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) hallitus 2022 – 2023

 • Joonas Soukkio (valittu syksy 2021)

YTHS-valtuuskunta 2021-2022 

 • Hannastiina Ruismäki (valittu syksy 2020) 

YTHS-johtokunta 2021-2022

 • Joonas Soukkio (valittu kesällä 2021)