Edustajistovaalit

Uusi edustajisto valitaan aina syksyisin vaaleilla. Tälle sivulle päivitetään kaikki tieto vaaleista.

äänestäminen vaaleissa

Tamkon jäsenet voivat äänestää sekä sähköisesti että uurnalla. Äänestäminen edustajistovaaleissa on mahdollista syksyisin ilmoitettuna äänestysaikana.

Tamkon edustajistovaaleissa voivat äänestää kaikki läsnäoleviksi ilmoittautuneet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenmaksun. Äänestää voit joko sähköisesti TUNI-sähköpostiisi tulevan linkin kautta tai perinteisesti vaaliuurnalla. Vaalin aikana opiskelijakuntaan liittyneet jäsenet saavat välittömästi itselleen äänestystunnukset sähköpostiinsa.

Uurnavaalien äänestyslipuke annetaan äänestäjälle uurnavaalipaikalla. Uurnavaalissa henkilöllisyyden todistamiseen kelpaa Tamkon opiskelijakortti tai virallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti tai passi).

Äänestyspaikkojen sijainnit:

  • Pääkampus (Kuntokatu 3, 33210 Tampere)
  • Mediapolis (Tohlopinranta 31, 33270 Tampere)
  • Proakatemia (Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere)

EHDOLLE ASETTAUTUMINEN VAALEISSA

Tamkon edustajistovaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki läsnäoleviksi ilmoittautuneet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat suorittaneet opiskelijakunnan jäsenmaksun.

Näin asetut ehdolle edustajistovaaleissa

  1. Täytä sähköinen ehdokasilmoitus

Jokainen ehdokas täyttää henkilökohtaisen ehdokasilmoituksen joko e-lomakkeena (tästä lomakkeeseen) tai paperisena (saatavilla Tamkon toimistolta).

Ehdolle asettumisen tarkka ajankohta syyskuussa vaihtelee vuosittain, mutta siitä tiedotetaan Tamko Topics-uutiskirjeessä sekä Tamkon sosiaalisen median kanavilla hyvissä ajoin.

  1. Ilmoittaudu ehdokaslistalle

Edustajistovaalit toteutetaan listavaalina. Listavaali on suhteellinen vaalitapa, jossa esimerkiksi saman koulutuksen tai aatteen omaavat ehdokkaat ovat samalla ehdokaslistalla. Äänestäjä äänestää siis ehdokkaan lisäksi myös tämän ehdokaslistaa. Valitun edustajiston kokoonpano/valtasuhteet määräytyvät listojen suosion mukaan. Samaa vaalitapaa käytetään mm. eduskuntavaaleissa. Kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat läsnäolevia opiskelijoita, voivat asettua ehdolle edustajistovaaleissa.

Ehdokaslista on lomake, johon kerätään kaikki listan ehdokkaat ennen listan toimittamista opiskelijakunnalle. Ehdokaslistoja keräävät mm. TAMKin ainejärjestöt, ainekerhot ja kerhot. Listan kerääjä on vastuussa listan markkinoinnista. Ehdokaslistan kokoaja täyttää kaikkien listan ehdokkaiden puolesta yhden ehdokaslistan e-lomakkeena (tästä lomakkeeseen) tai paperisena Solulla. Yhdellä lomakkeella voi olla maksimissaan 21 henkilöä.

Ehdokas ei voi olla yhdessä vaalissa useammalla ehdokaslistalla. Myös yhden ihmisen ehdokaslista on mahdollinen, mutta tällöin läpipääsyyn vaaditaan yhtä paljon ääniä, kuin menestyksekkään ehdokaslistan ehdokkaat saavat yhteensä. Mikäli et löydä sinulle soveltuvaa listaa, kokoa vaikka opiskelijakaveriporukastasi ehdokaslista!

  1. Markkinoi itseäsi

Vaalimainonnassa mielikuvitus on rajana ja ehdokkaat voivat mainostaa itseään tai yhteistä ehdokaslistaansa varsin vapaasti esimerkiksi omin julistein tai ständein. On kuitenkin huomioitava, että markkinoinnissa on aina noudatettava TAMKin järjestyssääntöjä ja ehdokkaat ovat itse vastuussa tilojen varaamisesta tai esimerkiksi mahdollisesta roskaamisesta. Tamko mainostaa kaikkia ehdokkaita yhteisesti sekä vaalilistoja omilla ilmoitustauluillaan. Mikäli haluat mainostaa opiskelijakunnan ilmoitustauluilla, tulee sinun käydä leimaamassa julisteet opiskelijakunnan toimistolla.