Edunvalvonta Tamkossa

Tamkon toiminnassa edunvalvonta on jaettu kahteen sektoriin: koulutuspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan, joista vastaavat hallituksen jäsenet.

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Opiskelijakunnan koulutuspoliittinen vaikuttamistyö liittyy mm. koulutuksen ja tutkintojen rakenteisiin, laatuun, ammattikorkeakoulun rahoitukseen ja ohjausjärjestelmään sekä kansainvälistymiseen. Tamko tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä mm. erilaisissa työryhmissä niin TAMKissa, korkeakouluyhteisössä kuin valtakunnallisestikin. Lisätietoa opiskelijakunnan koulutuspoliittisesta toiminnasta saat hallituksen koulutuspoliittiselta vastaavalta. Hänelle voit myös antaa koulutukseen liittyvää palautetta ja kehitysehdotuksia.

Opiskelijakunta järjestää vuosittain edunvalvontaviikon ja yhteistyössä Tampereen ylioppilaskunta TREYn kanssa Kopokonferenssin.

Lisätiedot: hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen edunvalvonta

Opiskelijakunnan sosiaalipoliittiseen edunvalvontaan kuuluu mm. opiskelijoiden yhdenvertaisuus, toimeentulo, asuminen, terveys ja hyvinvointi. Tavoitteenamme on opiskelijoiden asemana parantaminen ja varmistaaksemme sen, että opiskelijoiden etu tulee kuulluksi sekä opinnoissa että vapaa-ajalla, vaikutamme niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin keskustelussa. Vaikuttamistyötä tehdään osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja toimimme yhteistyössä esimerkiksi Opiskelijan Tampereen ja Tampereen ylioppilaskunta TREYn kanssa.

Opiskelijakunta järjestää vuosittain esimerkiksi hyvinvointiviikon, talviliikuntapäivät sekä mahdollisuuden verenluovutukseen yhteistyössä SPR:n kanssa. Tamkon sosiaalipoliittiseen toimintaan pääsee mukaan liikunta-, kerho- ja vapaa-aikatoiminnan kautta.

Lisätiedot: hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

Edunvalvonta-infovideo