Ota yhteyttä edunvalvonta-asiassa

Tamko auttaa opiskelijoita kaikissa koulutukseen ja TAMKin käytänteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Ongelmatilanteita saattavat olla esimerkiksi opetuksen peruuntuminen nopealla aikataululla, ongelmat
arvioinneissa tai opinnäytetyöprosessin aikatauluissa sekä TAMKin opiskelijapalveluihin liittyvät pulmat (mm. kirjasto, helpdesk, opintoasiainkoordinaattorit)
Muista, että voit myös aina olla suoraan yhteydessä Tamkon toimijoihin.

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat kiusaamis- ja häirintätilanteissa.