Tamko Topics 19 /2020

Tamko Topics on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) viikkotiedote. Tamko Topics is a weekly newsletter of The Students’ Union of Tampere University of Applied Sciences. Opiskelijakunta 1. Pidä tauko tietokoneelta ja osallistu MotivationMay-viikkoon! 2. Tytin Teams-tiski 7.5. Ainejärjestöt ja opiskelijaelämä 3. Lähde mukaan Self-Hack -fasilitaattoriksi uusille opiskelijoille! 4. Valmistuminen ja tutkintotodistuksen saaminen poikkeusaikana 5. Tulostaminen poikkeusaikana…

Tamko hakee viestinnän asiantuntijan sijaista

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta hakee VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAN SIJAISTA. Valittava henkilö on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja tarkka toimija yksityiskohtien kanssa. Toimenkuvaan kuuluu koordinoida Tamkon tiedotusta ja viestintää sekä muut päivittäiset tehtävät. Jokaiselle Tamkon työntekijälle osaksi toimenkuvaa kuuluu myös jonkin verran jäsenpalvelua asiakaspalvelutiskillä. Työsuhde on määräaikainen (vähintään äitiysvapaan sijaisuus) ja viikkotuntimäärä on 37,5 h/viikko. Tehtävään työsopimukseen kirjataan lainmukainen…

Koronavirus aiheuttaa muutoksia Tamkon toimintaan

Julkaistu 13.3.2020 (Muokattu 17.3.2020 kello 11.04) Kunnioitamme valtioneuvoston linjausta. Tästä johtuen Tamkon toimisto sekä muut tilat ovat väliaikaisesti suljettuina 13.4.2020 asti toimenpiteenä COVID-19 -viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämän jälkeisestä ajasta teemme päätöksiä myöhemmin ja tiedotamme niistä erikseen. Tamkon hallitus, edustajisto ja työntekijät työskentelevät etäyhteydellä. Mikäli sinulle herää kysyttävää, saat meihin nopeiten yhteyden nettisivujemme chat-ominaisuuden kautta, sosiaalisen…

Edustajiston kokoustiedote

Edustajiston kokoustiedote 3.3.2020 Vuoden toinen edustajiston kokous pidettiin keskiviikkona 3.3.2020 klo 17.00 Tamkilla. Kokouksessa käsiteltiin Tamkon hallituslaisten kuulumiset, edustajiston tiimien kuulumiset, valittiin opiskelijajäsenehdokas Tamkin hallitukseen ja käytiin läpi nettisivu-uudistusta. Kokouksen alussa ilmoitettiin myös, että Tamkin rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen jättää tehtävänsä vuoden loppuun mennessä. Hallituksen kuulumiset Hallitus on aloittanut Edunvalvontaviikon (24-26.3.2020) valmistelut. Tapahtumassa opiskelija…

Vertaiskoutsauksen hakuaika 9.3. – 22.3.

Oletko kiinnostunut tuutoroinnista Tamkossa? Haluaisitko kehittää TAMKin henkeä vielä yhteisöllisemmäksi? Haluatko lisää opintopisteitä? Lanseeramme TAMKiin uuden tuutorointimuodon; vertaiskoutsauksen! Vertaiskoutsauksen avulla pyrimme tavoittamaan (akateemisesti) vanhempia opiskelijoita, jotka hyötyisivät vertaisohjauksesta. Vertaiskoutsin tarkoituksena on ohjata ja tukea siirto-opiskelijoita, opintoihin palaavia, opintojen taitekohdassa olevia ja sparrausta kaipaavia opiskelijoita. Vertaiskoutsaus sopii erityisen hyvin sinulle, jos sinulla on aiempaa kokemusta tuutoritoiminnasta…

TAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17§ mukaisesti ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen valitaan kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, yksi opiskelijoihin kuuluva ja yksi henkilöstöön kuuluva. Opiskelijoihin kuuluvan jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Valinnan vahvistaa yhtiökokous. Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen opiskelijoihin kuuluvasta hallituksen jäsenestä tekee Tamkon edustajisto. Valinta toteutetaan suorana henkilövaalina, jossa ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat, joiden opiskeluaika…

Tamko etsii tuutoroinnin asiantuntijaa

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta hakee TUUTOROINNIN ASIANTUNTIJAA. Valittava henkilö on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja tarkka toimija yksityiskohtien kanssa. Toimenkuvaan kuuluu mm. koko TAMKin opiskelijatuutoritoiminnan koordinointi, uusien opiskelijoiden orientoivien päivien ohjelmien suunnittelu ja toteutus, tuutorikoulutusten organisointi ja muut päivittäiset tehtävät. Jokaiselle Tamkon työntekijälle osaksi toimenkuvaa kuuluu myös jonkin verran jäsenpalvelua asiakaspalvelutiskillä. Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva ja viikkotuntimäärä…

Uudet toimijat valittu!

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto järjestäytyi 25.11.2019. Kokouksessa edustajisto valitsi keskuudestaan edustajiston puheenjohtajaksi Kia Kauppisen ja varapuheenjohtajaksi Ronja Mikkolan. Tamkon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Emmi Lainpelto. Hallitukseen valittiin: Jenni Tammenmaa, varapuheenjohtaja Suvi Hänninen, koulutuspolitiikka Arttu Santamäki, sosiaalipolitiikka ja liikunta Aino Partanen, tuutorointi Anton Kallio, kansainvälisyys Emilia Surakka, kerhot ja alayhdistykset Suvi Välilehto, tapahtumat Petra Vuorinen, hyvinvointi ja…