Järjestäytymiskokouksen tiedote 17.11.2021

Uusi edustajisto järjestäytyi 17.11. TAMKin Pääkampuksella. Kokouksessa kuultiin lyhyet esittelyt hallituslaisten pesteistä sekä edustajiston puheenjohtajiston tehtävistä, valittiin uuden edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Lisäksi päätettiin mm. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano, Tamkon virallinen tiedotuskanava ja henkilövalintoja opiskelijaedustajapaikoille.

Ilmoitusasiat

  • Onneksi olkoon uudelle edustajistolle!
  • Onneksi olkoon Edustajistovaalien ääniharavalle!
  • Uuden edustajiston varajäsenet

Edustajiston puheenjohtajiston, tiimien sekä hallituspestien esittelyt

Edustajiston puheenjohtajisto esitteli lyhyesti tehtäviensä sisältöä ja kertoi tiimien toiminnasta. Hallituksen puheenjohtajisto sekä jäsenet esittelivät myös omien vastuualueidensa sisältöjä ja päivittäisiin toimintoihin liittyviä tehtäviään.

Edustajiston järjestäytyminen

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hulkko ja varapuheenjohtajaksi Kati Tuomisto.

Hallituksen valitseminen toimikaudelle 2022

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joonas Soukkio ja varapuheenjohtajaksi Hanna Ojaniemi. Hallituksen jäseniksi valittiin Arttu Laukkanen, Tuomas Heinonen, Ville Lindgren, Olli Hämäläinen, Jutta-Noora Kuosa, Linda Vallenius, Tuomas Väkiparta ja Laura Korhonen.

Edustajiston täydentäminen

Edustajistoa täydennettiin seuraavilla jäsenillä: 

  • Riikka Jussila, Soten valitut palat (Kuosa Jutta-Noora nousi hallitukseen)
  • Ville Paananen, Tradenomit (Olli Hämäläinen nousi hallitukseen)
  • Ella Koivunen, Palveluliiketoiminta (Tuomas Heinonen nousi hallitukseen)
  • Tommi Leskinen, Insinöörit (Tuomas Väkiparta nousi hallitukseen)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokouksesta päättäminen

Päätettiin pitää välittömästi kokouksen jälkeen.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen

Valittiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ilari Savikko ja varapuheenjohtajaksi Kia Kauppinen. Keskusvaalilautakunnan jäseniksi valittiin Jukka Eräpuro, Laura Korhonen, Barati Nagaib ja Katariina Tuomisto.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan virallinen tiedotuskanava

Päätettiin Tamkon viralliseksi tiedotuskanavaksi nettisivut.

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajapaikat

Tutkintolautakunnan kausi kestää 2021–2022 ja opiskelijaedustaja Jussi Oiva on ilmoittanut, ettei pysty jatkamaan tehtävässä ensi vuonna. Valittiin varsinaiseksi edustajaksi Kati Tuomisto ja varaedustajaksi Laura Korhonen.

Opiskelijan Tampereen hallituksen jäsenet

Opiskelijan Tampere on yhdistys, joka neuvottelee opiskelijaedut Pirkanmaan alueelle. Opiskelijan Tampereen hallitukseen valitaan Tamkosta joka vuosi edustajat.  Valittiin Ilari Savikko ja Hanna Ojaniemi.

Campusravita Oy:n yhtiökokous ja hallituksen jäsenet

Tamko omistaa Campusravita Oy:stä noin 80 % ja esittää siten kolme jäsentä yhtiön hallitukseen. Tamko lisäksi valitsee edustajan Campusravitan yhtiökokoukseen. Valittiin Tamkon edustajaksi yhtiökokoukseen Emmi Lainpelto ja äTamkon esittämiksi henkilöiksi Risto Masonen (esitetään myös Campusravitan hallituksen puheenjohtajaksi), Kia Kauppinen ja Janette Kyllönen Campusravita Oy:n hallitukseen. 

Seuraava kokous

Edustajiston kokoukset pidetään alustavasti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina, edustajiston uusi puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.