Edustajiston syyskokouksen kokoustiedote 9.11.2021

Edustajiston syyskokous pidettiin 9.11. TAMKin Pääkampuksella. Kokouksessa käytiin läpi mm. edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätettiin jäsenmaksujen ja kokouspalkkioiden suuruudesta ja valittiin tilintarkastaja.

Ilmoitusasiat

 • Uusi edustajisto valittu, ääniä annettiin yhteensä 1317 ja äänestysprosentti oli 17,47 %
 • Uuden edustajiston järjestäytymiskokous keskiviikkona 17.11.
 • Edustajiston saunailta ja aktiviteettiä 16.12.
 • Erillinen talouskatsaus tuodaan viimeistään joulukuun kokoukseen

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on hallituksen kanssa osallistunut Tamkon päivittäiseen toimintaan ja ollut mukana mm. tapaamisissa koskien hyvinvointiviikkoa sekä osallistunut hallituksen kokouksiin ja syysevakkoon. Edustajiston puheenjohtaja on lisäksi valmistellut tulevia kokouksia, kontaktoinut tulevaa edustajistoa ja osallistunut liittokokoukseen. Edustajiston varapuheenjohtaja on hoitanut edustajiston viestintää, viihdetiimi on suunnitellut edustajiston virkistäytymisiltamaa.

Hallituksen kuulumiset

Hallituksen jäsenet ovat kokousten ja työryhmien ohella osallistuneet mm. SAMOKin liittokoukseen, rehtorin aamukahveille sekä syysevakkoon. Työryhmissä on käsitelty mm. Digitaalisia palveluita ja koulutuksen laatua. Lisäksi esim. kv- ja vertaistuutorihaut ovat olleet hallituslaisten työpöydillä. Myös tapahtumia on järjestetty monipuolisesti: tastingit, Tamkon illanvietto ja Hyvinvointiviikko ovat työllistäneet, lisäksi tulevia tapahtumia, kuten Talvitursajaisia ja Tamkon pikkujouluja on suunniteltu.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimintasuunnitelma ohjaa vuoden toimintaa. Toimintasuunnitelmaa on valmisteltu hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston voimin evakossa sekä käyty edustajiston toimesta läpi iltakoulussa. Edustajisto hyväksyi valmistellun dokumentin pienin muutoksin.

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus vuodelle 2022

Edustajisto päätti pitää hinnat samana, eli

Jäsenmaksu liityttäessä:

 • 4,5 vuotta 118,00 € ((24€ x 4,5) + 10€)
 • 4 vuotta 106,00 € ((24€ x 4) + 10€)
 • 3,5 vuotta 94,00 € ((24€ x 3,5) + 10€)
 • 1 vuosi 42,00 € 0((32€ x 1) + 10€)
 • ½ vuotta 26,00 € 0((32€ / 2) + 10€)

Uuden jäsenen hinnat sisältävät 10,00 € liittymismaksun, joka kattaa opiskelijakortin tilaus- ja käsittelykulut ja se maksetaan vain kerran. 

Jatkavat jäsenet:

 • 1 vuosi 32,00 € 
 • ½ vuotta 16,00 € 

Kannatusjäsenet:

 • Yksityisen henkilöt 50,00 € 
 • Yhteisöt 200,00 €

Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2022

Keskustelun pohjalta päätettiin seuraavasti:

 • Edustajiston puheenjohtaja 100e/kk (10 kk)
 • Edustajiston varapuheenjohtaja 100e/kk (10 kk)
 • Hallituksen puheenjohtaja 800e/kk (11 kk+ 400e /kesä)
 • Hallituksen varapuheenjohtaja 400e/kk (11 kk+ 200e /kesä)
 • Hallituksen jäsenet 100e/kk (10 kk)

Perusteena hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan korotetuille palkkioille ovat suurempi työmäärä ja vastuu.

Talousarvio vuodelle 2022

Talousarvio ohjaa vuoden taloutta. Talousarviota on valmisteltu hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston voimin evakossa. Lisäksi talousarviota on käyty läpi edustajiston iltakoulussa. Edustajisto hyväksyi valmistellun talousarvion.

Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastus Lamberg Oy (HMT-yhteisö), jossa päävastuullisena tilintarkastaja Tatu Lamberg (HMT) ja tarvittaessa varatilintarkastaja tulee tilintarkastusyhteisön sisältä.

Vuoden 2022 edustajiston listakohtaiset varajäsenmäärät

Edustajisto päätti, että listan virallisten varajäsenten määrä on sama kuin listalla olevien varsinaisten jäsenten määrä edustajistossa.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 7.12. Klo 17 TAMKin pääkampuksella.