Edustajiston kokoustiedote 19.10.2021

Edustajiston kokous pidettiin 19.10. TAMKin Pääkampuksella. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, Tamkon toimintasuunnitelmakatsaus, keskusteltiin SAMOKin liittokokous materiaaleista ja syyskokouksen päivämäärän siirrosta sekä päätettiin pitää markkinointiständi edustajistovaalien markkinoimiseksi.

Ilmoitusasiat

  • Edustajistovaaleissa 48 ehdokasta
  • Edustajistovaalien äänestys alkaa huomenna klo 10
  • Tänään Tamkon jäsenpalvelun asiantuntijan viimeinen päivä ennen opintovapaata, uusi sijainen aloitti työssään eilen

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on hallituksen kanssa osallistunut Tamkon päivittäiseen toimintaan ja ollut mukana mm. tapaamisissa koskien hyvinvointiviikkoa sekä osallistunut hallituksen kokouksiin ja iltakouluun. Edustajiston puheenjohtaja on lisäksi valmistellut tulevia kokouksia ja ollut auttamassa Tursajaisjärjestelyissä. Edustajiston varapuheenjohtaja on hoitanut edustajiston viestintää, tiimeillä ei raportoitavaa.

Hallituksen kuulumiset

Hallituksen jäsenet ovat kokousten ja iltakoulun ohella osallistuneet tavalliseen tapaan useiden työryhmien toimintaan. Työryhmissä on käsitelty mm. kansainvälisyyttä, kestävää kehitystä ja pandemiatilannetta. Lisäksi tulevia tapahtumia, kuten Hyvinvointiviikkoa ja Portti Työelämään -rekrytointitapahtumaa on suunniteltu ja valmisteltu. Tursajaiset järjestettiin hyvällä menestyksellä, koko hallituksen panostusta tarvittiin tapahtumapäivänä. Hallitus on myös tavannut koulun johtoryhmää Rehtorin aamukahveilla.

Tamkon toimintasuunnitelmakatsaus

Tamkon hallituksen jäsenet sekä edustajiston puheenjohtajisto kertoivat lyhyesti vastuualueittain, miten tänä vuonna toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle ovat toteutuneet. Yhteenvetona tavoitteet ovat täyttyneet hyvin, mutta koronavuosi on edelleen hankaloittanut toimintaa monin tavoin.

SAMOKin liittokokousmateriaalit

SAMOKin liittokokous pidetään 28.–29.10. etänä. Liittokokousmateriaalit ovat jo kerran käyneet edustajistolla kommentoitavana opiskelijakuntien lausuntokierroksen aikaan. Nyt SAMOKin hallitus on käynyt kokousmateriaalit läpi ja tehneet tarvittavat muutokset sekä vastanneet kommentteihin. Edustajisto kävi kommentit ja muutokset läpi ja hyväksyi esitettävän version liittokokousta varten.

Tamkon sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräisen syyskokous on jo aiemmin sovittu torstaille 11.11.2021. Kalenteriin on ilmestynyt päällekkäisyyksiä suosittujen tapahtumien kanssa, joten etsitään syyskokoukselle sopivampi ajankohta. Syyskokous tulee pitää sääntöjen mukaan marraskuun puoliväliin mennessä.

Syyskokouksen päivämääräksi sovittiin 9.11.

Edustajistovaalien markkinointiständi

Edustajistovaalien äänestys sähköisesti on 20.10.–3.11. Järjestetään ständi, jossa markkinoidaan äänestämistä ja vaikuttamista. Uurnavaalit pidetään keskiviikkona 3.11. Päätettiin ständipäiväksi 27.10. Klo 10–14.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 9.11. TAMKin pääkampuksella, joka on samalla edustajiston sääntlmääräinen syyskokous.