EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 8.2.2022

Edustajiston kokous pidettiin 8.2.2022 Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituksen kuulumisia, käsiteltiin edustajistolle tulevaa kannustinpalkkiomallia sekä päätettiin kevätkokouksen päivämäärä.

Ilmoitusasiat

  • Hallituksen kokoustiedotteet, Edustajiston puheenjohtaja toi tiedoksi edustajistolle (17.11.2021, 3.1.2022, 19.1.2022, 3.2.2022)
  • Edustajiston ryhmäytymisiltama 21.2.2022

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut perehdytyksiin, hallituksen kokouksiin ja iltakouluun, tammikuun orientoiville, Rehtorin aamukahveille, SAMOKin lähtölaukaukselle sekä hallituksen ryhmäytymiseen ja vieraillut Suinulan muistomerkillä.

Huvi-, kulttuuri- ja liikuntatiimi on suunnitellut ryhmäytymisiltamaa edustajistolle ja toteuttanut sitä yhdessä viestintätiimin ja edustajiston varapuheenjohtajan kanssa.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat perehtyneet omiin sektoreihinsa ja niiden tehtäviin, kokoustaneet muutaman kerran kuukaudessa sekä olleet mukana muun muassa Tammikuun orientoivilla päivillä vastaanottomassa uusia opiskelijoita. Hallitus on pitänyt yhden iltakoulun, jonka aiheena oli muun muassa kokouskäytännöt. Hallitus on myös osallistunut SAMOKin lähtölaukaukselle. Työryhmätapaamisia on ollut monipuolisesti mm. vuosijuhliin liittyen. Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa on pidetty yhteyttä ja yhteistöitä alkaneelle vuodelle on suunniteltu. Vuoden 2022 tuutorivalinnat on myös tehty.

Kannustinpalkkiomalli Edustajistolle

Edustajiston puheenjohtajisto on laatinut esityksen rahallisesta kannustinpalkkiomallista aktiivisille edustajistolaisille. Edustajiston puheenjohtajisto seuraa edustajistolaisten aktiivisuutta ja vuoden lopussa palkitsee aktiiviset edustajistolaiset.

TOAS valtuuskunta

TOAS valtuuskunnassa on kaksi varsinaista opiskelijapaikkaa. Aiemmin valtuuskunnassa on toiminut Joonas Soukkio ja Hanna Ojaniemi. Joonas on hakenut eroa. Joonaksen tilalle valittiin Jukka Hulkko.

Ota päivämäärät muistiin!

Kokous tulossa viikolla 8, ajankohta selviää myöhemmin!

Maaliskuun kokous järjestetään 9.3. klo 18

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 5.4. klo 16