Edustajiston kokoustiedote 6.10.2020

Edustajiston kokous pidettiin tiistaina 6.10.2020 klo 17.00 Tamkilla. Kokouksessa käsiteltiin Tamkon hallituslaisten kuulumiset, edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset, hyväksyttiin sääntömuutokset, tehtiin välikommentointi Tamkon strategiaan ja valittiin SAMOKin liittokokous edustajat. 

Hallituksen kuulumiset  
Portti työelämään -rekrytointitapahtuman myynti aloitettu, edellisvuosien tapaan alayhdistykset ovat mukana myymässä paikkoja. TREY:n kanssa on käynnissä kuntavaalien suunnittelu, jossa puheenjohtaja on aktiivisesti mukana. Neuvottelukuntiin sekä eri tutoroinnin muotoihin on avattu haku, tarkemmat tiedot löytyvät Tamkon nettisivuilta. Tamkon jäsenille järjestetään hygieniapassi kurssi 3.11, josta on julkaistu tapahtuma Facebookiin. Suunnitteilla on myös EA-kurssi vielä tämän vuoden puolelle.  

Edustajiston puheenjohtajien ja tiimien kuulumiset  
Puheenjohtajisto on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ehdokasasettelun mainontaa. Viestintätiimi koordinoi edustajiston somepäiviä Tamkon Instagramissa, jossa edarilaiset vastasivat edustajistoon liittyviin kysymyksiin. 

Tamkon sääntömuuutokset 
Hyväksyttiin ensimmäisen kerran uusi sääntömuutos. Sääntömuutoksien myötä hallituksen varapuheenjohtaja valitaan samaan aikaan kuin hallituksen puheenjohtaja eli edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Jatkossa äänivaltainen edustaja voi painavin perustein osallistua sääntömääräiseen kokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä ja esityslistan tulee olla nähtävillä 3 vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille, varajäsenille sekä hallitukselle.  Vuoden alussa tulee voimaan YTHS uudistus, jonka piiriin ei kuulu kansainväliset opiskelijat. Tämän takia sääntöihin lisätään kohta, jossa viitataan kansanterveyslakiin, jossa huomioidaan myös vaihto-opiskelijoiden terveydenhuolto.  

Tamkon strategia 
Tamkolle valmistellaan uutta strategiaa vuosille 2021–2023. Strategiaa käytiin läpi kokouksessa ja edustajisto aloittaa sen kommentoinnin.  

SAMOKin liittokokousedustajat 
SAMOKin liittokokous pidetään 29.–30.10. poikkeuksellisesti etänä.  Tamkolla on käytössä 15 ääntä. Liittokokoukseen valittiin äänivaltaisiksi edustajiksi Emmi Lainpelto, Anton Kallio, Suvi Välilehto, Ronja Mikkola, Kia Kauppinen, Johanna Yrjölä, Jenni Tammenmaa, Emilia Surakka, Mikko Wrightson, Julius Setälä ja Joonas Soukkio. 

Muut asiat 
Aarne Kankeri ilmoittautui takaisin läsnä olevaksi ja täten jatkaa edustajiston varsinaisena jäsenenä. Tamkille on valittu uusi rehtori, joka aloittaa vuoden vaihteessa. 

Seuraava kokous 20.10 ja syyskokous 10.11 (molemmat alustavasti klo 17 TAMKilla) 

Jos edustajiston toiminnasta tai kokouksista herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!  

Puheenjohtaja Kia: edustajisto.pj(at)tamko.fi 
Varapuheenjohtaja Ronja: edustajisto.vpj(at)tamko.fi 
tai koko edustajiston saa kiinni osoitteesta: edustajisto(at)tamko.fi