Edustajiston kokoustiedote 5.10.2021

Edustajiston kokous pidettiin 5.10. TAMKin Pääkampuksella. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja edustajiston kokoonpanon muutoksia, päätettiin SAMOKin liittokokousedustajat, keskusteltiin edustajistovaalien markkinoinnista ja päätettiin järjestäytymiskokouksen ajankohta.

Ilmoitusasiat

  • Edustajistovaalien ehdokasasettelu on auki huomiseen 6.10. klo 12 asti.
  • Edarilaisista rastinpitäjiä Hakamettän haalarilöylyille.
  • Market Trikoo starttailee toimintaansa.

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on hallituksen kanssa osallistunut Tamkon päivittäiseen toimintaan ja ollut mukana mm. tapaamisissa koskien hyvinvointiviikkoa ja tulevaa auditointia, osallistunut somepäiville, huolehtinut edustajiston viestinnästä ja valmistellut edustajistovaaleja. Tiimeillä ei raportoitavaa.

Hallituksen kuulumiset

Hallituksen jäsenet ovat kokousten ohella osallistuneet lukuisiin työryhmiin ja tapaamisiin. Työryhmissä on käsitelty mm. kestävää kehitystä, terveyttä, viestintää ja YTHS:ää. Sidosryhmiä on tavattu yhteistyökuvioiden tiimoilta esim. alumniyhteistyöhön ja TCR-Palveluihin liittyen. Lisäksi tulevia tapahtumia, kuten vuosijuhlia, erilaisia tastingejä ja Hyvinvointiviikkoa on suunniteltu.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan muutos

Aiemmin valittu puheenjohtaja on ilmoittautunut poissaolevaksi koulusta, eikä täten voi toimia tehtävässään. Uudeksi puheenjohtajaksi nousi ent. varapuheenjohtaja Jonna Seppälä.

Edustajiston kokoonpanon vahvistaminen

Edustajiston jäsenissä on tapahtunut muutoksia, kokouksessa vahvistettiin varsinaisiksi jäseniksi nousseet varajäsenet. Syinä jäsenien poistumisille olivat toistuvat poissaolot, työsuhde Tamkoon (samaan aikaan ei voi toimia myös luottamustehtävässä) sekä muutto pois paikkakunnalta ja samalla ero Tamkosta.

SAMOKin liittokokouksen kokousedustajat

Valittiin kokousedustajat SAMOKin liittokokoukseen käyttämään Tamkon ääniä. Valitut edustajat toimivat myös Tamkon hallituksessa ja edustajistossa.

Edustajistovaalien markkinointi

Päätettiin teettää haalarimerkkejä edustajistovaaleissa äänestäneille.

Edustajiston järjestäytymiskokous

Edustajistovaalien jälkeen uusi edustajisto järjestäytyy ja samalla valitaan tulevan vuoden hallitus. Ajankohdaksi kokoukselle päätettiin 17.11. klo 16.15.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 19.10. klo 17.