EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 25.9.

Edustajiston kokous pidettiin 25.9.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa uuden jäsenpalvelun työntekijän valintaa, edustajiston kokoonpanon muutoksia sekä keskusteltiin Market Trikoon lakkauttamisesta johtuvista kuluista.

118§ Ilmoitusasiat

  • Edustajistovaalien ehdolle asettuminen päättyi 3.10.
  • Siipibingo 11.10.
  • Edustajisto keskusteli Tamkon osallistumisesta mielenilmaukseen 25-27.9.

119§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen päivittäisen toiminnan ohella Tursajaisten järjestämiseen, kampanjoinut edustajistovaaliehdokkaiden hankkimiseksi sekä pitänyt oman somepäivän Tamkon hallituksen someviikolla. Edustajistovaaleihin liittyvät asiat ovat työllistäneet puheenjohtajistoa kuten myös koko muuta edustajistoa.

Huvi-, kulttuuri-, ja liikuntatiimi on järjestänyt saunaillan 12.9. edustajistosta kiinnostuneille.

Viestintätiimi on julkaissut lukuisia postauksia Tamkon someen edustajistovaaleihin liittyen.

120§ Hallituksen kuulumiset

Tamkon hallitus on kokousten, iltakoulujen ja johtoryhmän aamukahvien lisäksi järjestänyt Tursajaiset. Hallituksen puheenjohtajisto on perehdyttänyt uutta kansainvälisyysvastaavaa työtehtäviinsä, sekä hoitanut Market Trikoon alasajoa. Varapuheenjohtaja on ollut mukana uuden vararehtorin rekrytoinnissa, sekä koordinoinut Portti Työelämään – tapahtuman järjestämistä yhdessä sidosryhmävastaavan kanssa. Hyvinvointi- ja kulttuurisektori on järjestänyt hangoutsin solulla. Viestintäpuoli on ollut kädet täynnä edustajistovaalien markkinoimisessa sekä somepäivien koordinoimisessa.  

121§ Tamkon uuden jäsenpalvelun työntekijän valinnan tulos

Tamkon hallitus on valinnut uudeksi jäsenpalvelun työntekijäksi Berfin Üstünin. Berfinin työsuhda alkoi 25.9.2023. Hakijoita työtehtävään oli yhteensä 28. Jatkovaiheeseen eteni 6 henkilöä, joita toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja haastattelivat. Hakijan etu oli Tamkon ja ainejärjestökentän tuntemus,  mainiot tietotekniset taidot sekä asiakaspalvelukokemus.

122§ Edustajiston kokoonpanon muutokset

Tradenomit-listan Berfin Üstün on valittu Tamkon jäsenpalvelun työntekijäksi, joten hän ei voi enää toimia edustajiston jäsenenä. Berfinin paikalle varsinaiseksi jäseneksi tarvitaan Tradenomit-listan ensimmäinen varajäsen Miko Nurmi.
Soten valitut palat -listan varajäsen Maija Jokinen ei ole läsnä oleva opiskelija tänä syksynä, joten hän ei voi toimia edustajiston varajäsenenä. 

123§ Keskusvaalilautakunnan uuden jäsenen vaali

Keskusvaalilautakunnan jäsen Berfin Üstün ei voi toimia Keskusvaalilautakunnan jäsenenä ollessaan Tamkon jäsenpalvelun työntekijä. Berfinin tilalle keskusvaalilautakuntaan on valittu edustajiston päätöksellä Eli Törmä.

124§ Tutkintolautakunnan uuden varajäsenen vaali

Tutkintolautakunta vastaa esimerkiksi pääsykokeiden tuloksista ja käsittelee niistä tulevia oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa on opiskelijaedustuspaikka. Kausi kestää 2023-2024.  
Tutkintolautakunnan varajäsen Berfin Üstün jatkaa toistaiseksi lautakunnassa kauden 2023-2024, ellei hän ilmoita eroavansa tehtävästä, jonka jälkeen edustajisto valitsisi hänen paikalleen uuden varajäsenen.

125§ Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) valtuuskunnan 2023-2024 uuden varajäsenen valinta

Tamkolla on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varapaikkaa Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskunnassa. Valtuuskuntaan valitaan edustajat kaudelle 2023-2024 ja valtuuskunta kokoontuu pääasiassa kaksi (2) kertaa vuodessa.  
Valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä toimivan Emma Haataisen varajäsenenä toiminut Matti Hämelahti on ilmoittanut, että jättäytyy toimestaan Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) valtuuskunnan varajäsenenä. Matin paikalle on valittu varsinaiseksi jäseneksi Maija Eskola edustajiston päätöksellä.

126§ TCR-Palvelut Oy:n pääomitus Market Trikoon lakkauttamisesta johtuvien kulujen maksamiseksi

Edustajiston päätöksellä (Edustajiston kokous 6/2023, §101) Market Trikoon toiminta lakkautetaan TCR-Palvelut Oy:n esityksen mukaisesti kaupan alasajona. Toiminnan lakkauttamisesta aiheutuvat kustannukset tulevat omistajien maksettavaksi omistussuhteen mukaisesti.  

TCR-Palvelut Oy:n hallituksen jäsenten alustavan arvion mukaan maksettavia kuluja on n. 160 000 €. Tamkon pääomitus omistussuhteen mukaan tästä on 81 600 €. Tämän kulun maksamiseksi on nostettava Tamkon sijoituksia.  

Mikäli toiminnan lopetuksen yhteydessä kustannuksia saadaan myyntituloilla katettua enemmän kuin arvioitu, ylijäämä maksetaan takaisin omistajille.  
Edustajiston päätöksellä Tamkon sijoituksista nostetaan tarvittavat 81 600€ sijoitusneuvojaa konsultoiden ja pääomitetaan sillä summalla TCR-Palvelut Oy:tä.

127§ Uudet edustajistovaalien haalarimerkit

Edustajistovaalien uusien äänestyshaalarimerkkien visuaalinen ilme on päätetty. Haalarimerkki on jatkuva, eli opiskelija saa äänestäessään sitä useamman erilaisen merkin, mitä useammin opiskeluvuosiensa aikana äänestää edustajistovaaleissa. Haalarimerkit tilataan niin, että niitä voidaan jakaa äänestysaikana. Tänä vuonna kaikki äänestäjät saavat sinisen Newbie-haalarimerkin, vaikka olisikin äänestänyt myös edellisinä vuosina. Tarkoitus on luopua kokonaan vanhasta Vaikutin-haalarimerkistä, joten myös niitä jaetaan kaikille halukkaille äänestäjille. Uusia haalarimerkkejä päätettiin tilata sellaiset määrät, että niistä riittää näytteillepanokappaleiksi, sekä jaettavaksi myös tulevina vuosina.

128§ META

  • Edustajisto -T-paitoja tilataan S-XXL -kokoja 2 kpl kutakin, XXXL-XXXXXL -kokoja 1 kpl kutakin.
  • Campusravitan Omistajaohjaus -strategian ideointia.
  • Puheenvuoro pääkampuksella järjestettävässä opiskelijoiden mielenilmauksessa ti 26.9. klo 10, puheen pitäjänä edustajiston puheenjohtaja Nona Wallasvaara.

Ota päivämäärät muistiin!

  • Seuraava edustajiston kokous 24.10. klo 16:30 auditoriossa E1-09
  • Edustajiston järjestäytymiskokous 22.11. klo 16:30 auditoriossa E1-06