EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 2.12.2022

Edustajiston kokous pidettiin 2.12.2022 TAMKin pääkampuksella luokkatilassa B6-24. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Market Trikoon pääomitus, hyväksyttiin poliittinen ohjelma vuosille 2023–2026, hyväksyttiin talousarvio ja palkkiot ensi vuodelle tarvittavien muutosten jälkeen sekä jaettiin aktiivisille edustajistolaisille kannustinpalkkiot.

Ilmoitusasiat

  • Rauhallista joulua jokaiselle!
  • Vuoden 2023 hallitus ja edustajisto ovat järjestäytyneet
  • Roskikset halutaan takaisin luokkiin ja Campusravitan kahvin hinta halutaan alas

TCR / Market Trikoo sijoitus

Market Trikoo on tehnyt tappiollista liikevaihtoa, koska kauppa ei ole lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti. TCR:n hallitus on kokoontunut ja he esittävät, että jokainen omistajaorganisaatio pääomittaa Market Trikoota kaupankäynnin vauhdittamiseksi. Edustajisto keskusteli asiasta ja päätti pääomittaa Market Trikoota tietyin ehdoin.

Poliittinen ohjelma vuosille 2023–2024

Tamkon hallituksesta ja edustajiston puheenjohtajistosta koostunut työryhmä on työstänyt Tamkon poliittista ohjelmaa tuleville vuosille ja se on käsitelty hallituksen kokouksessa evakossa. Edustajisto teki asiakirjaan haluamansa muutokset, minkä jälkeen hyväksyi poliittisen ohjelman vuosille 2023–2026.

Talousarvio vuodelle 2023

Talousarvio ohjaa vuoden taloutta ja siihen on eritelty erilaiset menot ja tulot. Talousarviota tulee seurata vuode aikana, jotta arviossa pysyttäisiin. Talousarviota on valmisteltu hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston toimesta. Edustajisto teki talousarvioon muutamia muutoksia, joiden jälkeen hyväksyi sen.

Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2023

Tamkon hallituslaisille ja edustajiston puheenjohtajistolle maksetaan palkkiota luottamustehtävässä toimimisesta. Hallitus esitti luottamustoimijoiden palkkioihin korotuksia. Edustajisto päätti palkkioiden suuruudeksi vuodelle 2023:

Edustajiston puheenjohtaja 150 €/kk – 10kk
Edustajiston varapuheenjohtaja 150 €/kk – 10kk
Hallituksen puheenjohtaja 800 €/kk – 11kk + 400 €/kesä
Hallituksen varapuheenjohtaja 500 €/kk – 11kk + 250 €/kesä
Hallituksen jäsenet 100 €/kk – 10kk

Portti työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkio

Portti työelämään -rekrytointitapahtuma järjestetään tammikuussa 2023. Tähän tapahtumaan tarvitaan messukoordinaattori, joka on päävastuussa tapahtumasta ja järjestää tapahtuman. Tapahtuman järjestäminen on hallituksen varapuheenjohtajalle asetettu tehtävä. Koska hallitusvuosi on vuoden 2022 varapuheenjohtajalta tapahtuman aikana loppunut, tarvitsee hänelle maksaa erillinen korvaus tehdystä työstä. Edustajisto keskusteli asiasta ja päätti maksaa korvauksen rekrytointitapahtuman järjestämisestä vuoden 2022 varapuheenjohtajalle tapahtuman jälkeen.

Hallituksen viestintävastaavan palkkion eväys

Hallituksen viestintävastaava Laura Korhonen on muuttanut kesällä Vaasaan opintojen perässä. Hän on hoitanut pestiinsä liittyviä tehtäviä loppuvuoden ajan vajaalla panoksella. Edustajisto päätti evätä Lauralta osan palkkioista ja maksaa evätyt palkkiot paikkaavaa työtä tehneille Kati Tuomistolle ja Riku Pitkäselle.

Edustajiston kannustinpalkkiomalli

Edustajisto on alkuvuodesta hyväksynyt käytettäväksi kannustinpalkkiomallin. Tämän mukaan aktiivinen edustajiston jäsen tai varajäsen voi ansaita kannustinpalkkiota aktiivisesta toiminnastaan. Aktiivisuutta seuraa edustajiston puheenjohtajisto. Palkkiot maksetaan joulukuussa 2022.

Jaetaan kannustinpalkkiot seuraaville henkilöille: Ilari Savikko, Kia Kauppinen, Jukka Eräpuro, Katariina Tuomisto, Mona Ristikartano, Jarno Nevanperä, Sanni Kirjavainen, Mikko Wrightson, Ville Paananen, Emmi Lainpelto ja Elise Nieminen.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraavan edustajiston kokouksen päivämäärä tullaan ilmoittamaan myöhemmin.