EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 17.2.2023

Edustajiston kokous pidettiin 17.2.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Market Trikoon tilannekatsaus, keskusteltiin päivitetyistä alayhdistys- ja projektiohjesäännöistä, hyväksyttiin edustajiston kannustinpalkkiomalli vuodelle 2023 sekä valittiin Tamkon hallituksen uusi hyvinvointi- ja kulttuurivastaava. 

Ilmoitusasiat 

  • Tervetuloa vuoden ensimmäiseen kokoukseen! 
  • Tursajaisten voittaja on päätetty 

Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset 

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut hallituksen kokouksiin, perehdytyksiin ja aamukouluihin, Rehtorin aamukahveille, Tursajaisiin, somepäiviin, Tamkon perinteensiirrolle, SAMOKin lähtölaukaukselle, järjestänyt Portti Työelämään tapahtumaa sekä auttanut hallitusta erilaisissa tehtävissä.  

Huvi-, kulttuuri-, ja liikuntatiimi on järjestänyt edustajistolle ryhmäytymisillan 30.1. 

Viestintätiimi on aloittanut visioinnin edustajiston someilmeestä ja -näkyvyydestä. 

Hallituksen vastuualueiden kuulumiset 

Uutta hallitusta on perehdytetty asianmukaisin keinoin. Hallituslaiset ovat kokousten ohella olleet mukana mm. järjestämässä orientoivia viikkoja, Portti työelämään -tapahtumaa ja Tursajaisia. Hallitus on myös osallistunut perinteensiirrolle ja SAMOKin lähtölaukaukselle. Puheenjohtajisto on ollut suunnittelemassa eduskuntavaalivaikuttamista ja järjestänyt WWF – tapaamista. Alayhdistys- ja projektiohjesääntöjä on päivitetty. Tapahtumien puolella on järjestetty Siipibingoa ja tulevia tapahtumia on suunniteltu. Ainekerho VETOa on avustettu toiminnan käynnistämisessä. 

Edustajiston varajäsenen nosto varsinaiseksi jäseneksi  

Edustajiston varsinaiseksi jäseneksi SoTen Valitut Palat -listalle valittu Saara Hallapelto on poissaoleva kevään opinnoistaan. Hänen paikalleen varsinaiseksi jäseneksi on nostettu SoTen Valitut Palat -listan ensimmäinen varajäsen Pinja Tienari. 

Tamkon hallituslaisen eroaminen 

Tamkon hallituksen hyvinvointi- ja kulttuurivastaava Olli Hämäläinen on jättänyt eroamisilmoituksen 19.1.2023. alkaen. Edustajisto on keskustellut palkkion suuruudesta ja päättänyt, ettei Olli Hämäläiselle makseta palkkiota alkuvuoden osalta. 

Tamkon hallituksen täydentäminen 

Tamkon hallitukseen on haettu uutta hyvinvointi- ja kulttuurivastaavaa. Täydennyshaku on avattu 1.2.2023. Täydennyshausta on tiedotettu Tamkon nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Hyvinvointi- ja kulttuurivastaavaksi Tamkon hallitukseen on kokouksessa valittu Saaga Mylläri. 

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajapaikka 

Tutkintolautakunta vastaa esimerkiksi pääsykokeiden tuloksista ja käsittelee niistä tulevia oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa on yksi opiskelijaedustajapaikka. Tutkintolautakuntaan on valittu 22.11.2022 varsinaiseksi jäseneksi Kati Tuomisto ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Olli Hämäläinen. Olli Hämäläinen on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässä. Varajäseneksi on valittu Berfin ÜstÜn. 

TOAS valtuuskunnan opiskelijajäsenet 

Tamkolla on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varapaikkaa Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskunnassa. Valtuuskuntaan on valittu edustajat kaudelle 2023–2024. TOAS valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi on valittu Emmi Lainpelto ja Olli Hämäläinen sekä varajäseniksi Johanna Yrjölä ja Emma Haatainen. Ehdolle Olli Hämäläisen tilalle asettui Emma Haatainen, Matti Hämelahti ja Johanna Yrjölä. Asiasta äänestettiin, ja varsinaiseksi jäseneksi Olli Hämäläisen tilalle on valittu Emma Haatainen. Varajäseneksi Emma Haataisen tilalle on valittu Matti Hämelahti. 

TRC Palvelut Oy:n tilannekatsaus 

Tamko on pääomittanut Market Trikoota, jonka vuoksi Tamkon edustajiston valitsemat yhteyshenkilöt Arttu Myllys ja Emmi Lainpelto ovat tulleet kertomaan TRC Palvelut Oy:n historiasta ja tämänhetkisestä tilanteesta. Epävarmat ajat maailman taloudessa ovat vaikuttaneet Market Trikoon toimintaan negatiivisesti. Sijainti ja näkyvyys ovat tuoneet myös haasteita. Kaupan tulevaisuuteen suhtaudutaan optimistisesti näkyvyyden kasvaessa, asutuksen lisääntyessä alueella ja Tampereen suurien tapahtumien, kuten ensi kesän jääkiekon MM-kilpailujen, vuoksi. 

Tamkon talouskatsaus 

Tamkon taloustilannetta on tarkasteltu alkuvuodesta ja toiminnanjohtaja Henna Ruostila on esitellyt nykyisen taloustilanteen ja hallituksen linjauksen talouden tasapainottamiseksi. Edustajisto on päättänyt osin hallituksen esityksen mukaan toimenpiteiksi saunan vuokrahintojen korotuksesta ja Tamkon sijoituksista 30 000€ nostamisen sijoitusneuvojaa konsultoiden. Uuden työntekijän palkkaamista tarkastellaan myöhemmin. Jäsenmaksuista toivottiin lisäselvitystä edustajistolle. 

Alayhdistys- ja projektiohjesääntöjen hyväksyminen 

Alayhdistysohjesääntö on päivitetty ja tuotu edustajistolle hyväksyttäväksi. Samalla projektiohjesääntö on eriytetty erilliseksi asiakirjakseen alayhdistysohjesäännöstä. Tamkon hallituksen sidosryhmävastaava Lassi Laakso on esitellyt päivitetyt ohjesäännöt edustajistolle. Uudet ohjesäännöt päätettiin laittaa edustajistolle Teamsiin kommentoitavaksi, jonka jälkeen alayhdistyksille kommenttikierrokselle. Lassi Laakso valmistelee molemmat dokumentit esityskuntoon seuraavaan edustajiston kokoukseen. 

Kannustinpalkkiomalli 

Edustajiston kannustinpalkkiomallilla pyritään palkitsemaan aktiiviset edaattorit rahallisella palkkiolla kauden päätteeksi. Summaksi on sovittu kaudelle 2023 50–100€ niin, että edustajiston budjetista 1000€ on varattu palkkioihin. Erittäin painavista syistä edustajiston puheenjohtajisto voi palkita edaattorin myös tätä suuremmalla summalla. Edustajiston puheenjohtajisto seuraa aktiivisuutta ja valitsee kauden lopuksi palkkion ansaitsevat edaattorit sekä yksittäisen palkkion suuruuden.  

Portti työelämään messukoordinaattorin palkkio 

Portti Työelämään messukoordinaattorille on viime vuoden puolella päätetty maksaa messujen ajalta 300€ suuruinen palkkio. Palkkion maksun edellytysten täyttymisestä on keskusteltu. Hallituksen jäseniltä kysyttiin mielipide messujen sujuvuudesta ja todettiin, että palkkion maksun edellytykset ovat täyttyneet. 

Ota päivämäärät muistiin! 

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 21.3.2023 klo 16:00 

Edustajiston kevätkokous järjestetään 11.4.2023 klo 16:00