EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 10.10.2022

Edustajiston kokous pidettiin 10.10.2022 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, päätettiin SAMOKin liittokokouksen osallistujat sekä sääntömääräisen syyskokouksen päivämäärä.

Ilmoitusasiat

  • Edustajistovaalien ehdolle asettuminen loppuu 11.10.
  • Vuosijuhlat 15.10.
  • Edustajistovaalien sähköinen äänestys alkaa 26.10.
  • Edustajistovaalien uurnapäivä & sähköinen äänestys loppuu 9.11.
  • Keskusvaalilautakunta kertoo ehdokasasettelun lisäajan mahdollisuudesta
  • Tamkon ständi 10.10. pääkampuksella

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut hallituksen kokouksiin sekä aamu- ja iltakouluihin, Rehtorin aamukahveille, Tursajaisiin, somepäiville, kirjoittanut juhlavuoden blogikirjoituksen sekä auttanut hallitusta erilaisissa tehtävissä.

Tiimeillä ei uutta.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kokousten ohella olleet mukana mm. tapahtumissa pitämässä rasteja. Portti työelämään sekä mobiiliopiskelijakortti ovat työllistäneet. Työryhmätapaamisia on ollut monipuolisesti mm. kaupunkivaikuttamiseen ja poliittisen ohjelman päivittämiseen liittyen. Sidosryhmiä on tavattu ja yhteistöitä suunniteltu.  Tapahtumien saralla mm. Vuosijuhlia, tasting-tapahtumia ja sitsejä on suunniteltu. Ainekerho GLOBEa ja muutamaa uutta yhteisökerhoa on avustettu toiminnan käynnistämisessä.

Tamkon edustajistovaalien vaalilautakuntien täyttäminen

Tamkon edustajistovaalien uurnavaalipäivälle 9.11. tarvitaan vaalilautakuntiin vaaliasiahenkilöitä. Edustajisto päätti keskusvaalilautakunnalle esitettävistä henkilöistä. Keskusvaalilautakunta tekee lopullisen päätöksen asiahenkilöistä ja perehdyttää heidät tehtäväänsä.

SAMOK liittokokous osallistujat

Opiskelijakuntien liitto SAMOK järjestää liittokokouksen tänä vuonna Tampereella TAMKin pääkampuksella. Liittokokoukseen osallistuvat edustajiston puheenjohtajiston lisäksi Tamkon hallitus sekä Mona Ristikartano.

Tamkon talouskatsaus

Hallituksen puheenjohtaja Joonas Soukkio esitteli edustajistolle Tamkon kuluvan vuoden taloustilanteen.

META

Edustajisto esittää keskusvaalilautakunnalle, että edustajistovaalien ehdolle asettumisen aikaa pidennetään.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraavan edustajiston kokouksen päivämäärä tullaan päättämään myöhemmin Teamsissä.

Edustajiston sääntömääräinen syyskokous tullaan järjestämään 14.11.2022 klo 16.00