Edustajiston kokoustiedote 17.8.2021

Edustajiston kokous pidettiin 17.8. Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, käsiteltiin SAMOKin lausuntokierroksella olevia liittokokousmateriaaleja ja ehdokkaan asettamista SAMOKin hallitusvaaliin.

Ilmoitusasiat

– Lettutempaukset TAMKilla (to 19.8., 26.8. ja 9.9. klo 10–14)

– Edustajistovaalien ehdokasasettelu alkaa ke 15.9. klo 9 (ja päättyy ke 6.10. klo 9)

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut hallituksen kokouksiin ja iltakouluihin sekä osallistunut syksyn orientoiville.

Tiimeillä ei uutta.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kesän aikana kokoustaneet ja suunnitelleet tulevaa syksyä. Iltakouluja on järjestetty orientoivista viikoista sekä SAMOKin liittokokousmateriaaleista. Myös työryhmätyöskentely ja Tursajaisten suunnittelu on alkanut vauhdilla. Yhteistyökuvioita on suunniteltu ja sähköposteihin vastailtu.

SAMOK Liittokokousmateriaalit

SAMOKin liittokousmateriaalit ovat lausuntokierroksella. Tamkon hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto ovat iltakoulussa käyneet läpi materiaalit ja tehneet niihin joitakin muutosehdotuksia. Käytiin kokouksessa läpi SAMOKin materiaalit ja ja hallituksen esittämät muutokset niihin. Muutosehdotukset viedään SAMOKille harkittavaksi. Edustajisto tekee myöhemmin lopullisen lausunnon linjoista liittokokoukseen liittyen.

Ehdokkaan asettaminen SAMOKin hallitusvaaliin

Tamkon hallituksen puheenjohtaja Emmi Lainpelto on päättänyt hakea SAMOKin puheenjohtajaksi kaudelle 2022 ja hakee nyt edustajiston tukea ehdokkuudelle. Edustajisto päätti antaa tukensa Emmin ehdokkuudelle.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 6.9. klo 17