Tampereen korkeakouluyhteisön uusi kohtaamiskonsepti #parvi yhdistää opiskelijat toisiinsa sekä auttamisen palveluihin

Kulunut vuosi on ollut monelle opiskelijalle erittäin raskas. Avun ja vertaistuen tarve on kasvanut etäopiskelun eristäessä opiskelijat koteihinsa.

– Koronapandemia ja rajoitukset ovat verottaneet opiskelijoiden jaksamista, ja monet ovat jääneet uupumisen kanssa aivan yksin. Etäajan yksinäisen opiskelun vuoksi monilla myös opiskelumotivaatio on kärsinyt. Lisäksi kynnys avun hakemiseen voi olla korkealla, kertoo Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Iiris Taubert.

Vastatakseen opiskelijoiden hätään Tampereen korkeakouluyhteisö on yhdessä opiskelijajärjestöjen TREYn ja Tamkon kanssa perustanut uuden vertaistuellisen #parvi-yhteisön, jonka tarkoituksena on tuoda monet saatavilla olevat auttamisen palvelut ja tukiverkostot helposti opiskelijoiden löydettäväksi sekä madaltaa kynnystä avun hakemiseen. Tieto löytyy osoitteesta tuni.fi/parvi-tamk, minkä lisäksi yhteisöllinen viestintä tulee näkymään vahvasti Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun sekä opiskelijajärjestöjen sosiaalisen median kanavissa.

– Haluamme tarjota konkreettisia keinoja avun löytämiseen ja normalisoida etäajan haasteita tukemalla ja kannustamalla opiskelijoita mielenterveyttä ja jaksamista tukevien palveluiden käyttämiseen. Tuomalla vertaistuellisia kokemuksia ja tarinoita näkyväksi toivon, että moni apua tarvitseva voisi saada voimia ja rohkeutta hakea tarvitsemaansa tukea, kertoo oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäki TAMKista.

Olennaista Parvessa on myös opiskelijoiden välisten kohtaamisten helpottaminen ja mahdollistaminen, sekä verkossa että rajoitusten lievennettyä myös kasvotusten.

– Opiskelijoiden liikkumista kampuksilla on rajoitettu, joten varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla kaikki opiskelijaelämään kuuluva sosiaalinen kanssakäyminen on jäänyt kovin vähiin. Tilanne on hyvin kuormittava myös monille vaihto-opiskelijoille, kuvailee opiskelijakunta Tamkon puheenjohtaja Emmi Lainpelto.

#Parvi-yhteisöä on suunniteltu alusta asti yhdessä opiskelijoiden kanssa, jotta se tuntuisi omalta ja tavoittaisi opiskelijoita mahdollisimman laajasti.

– Parvi on pysyvä ja jatkuvasti kehittyvä yhteisö, jonka on tarkoitus yhdistää opiskelijoita toisiinsa ja erilaisiin matalan kynnyksen tukipalveluihin. Tamperelainen opiskelijaelämä tulee jatkossakin olemaan Suomen parasta, summaa koulutuksen ja oppimisen ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palvelupäällikkö Suvi-Päivikki Ikonen Tampereen yliopistosta.

tuni.fi/parvi-tamk