TAMK Oy:n hallituksen opiskelijajäsenen valinta

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 17§ mukaisesti ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen valitaan kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, yksi opiskelijoihin kuuluva ja yksi henkilöstöön kuuluva. Opiskelijoihin kuuluvan jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Valinnan vahvistaa yhtiökokous.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen opiskelijoihin kuuluvasta hallituksen jäsenestä tekee Tamkon edustajisto. Valinta toteutetaan suorana henkilövaalina, jossa ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat, joiden opiskeluaika kestää hallituksen toimikauden ajan (kevääseen 2022 asti). Edustajisto tekee esityspäätöksen kokouksessaan Teams-kokouksessaan 13.4.2021 kello 17.00 alkaen.

Tampereen ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö, johon sovelletaan ammattikorkeakoululakia ja osakeyhtiölakia. Opiskelijoihin kuuluvaksi hallituksen jäseneksi ehdolle asettuvien toivotaan tuntevan ammattikorkeakoulun toimintaperiaatteet ja sitä säätelevää lainsäädäntöä niin, että hän pystyy toimimaan yhtiön hallituksen täysipainoisena jäsenenä. Opiskelijajäsen on yhtälailla vastuullinen hallituksen jäsen, kuin muutkin hallituksen jäsenet.

Lisätietopyynnöt ja kysymykset tehtävästä:
Tomi Hyppänen / Toiminnanjohtaja