Haemme opiskelijaedustajia TAMKin hallintoon

Tamko hakee lakisääteisiä opiskelijaedustajia TAMKin hallintoon. Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan ja edustamaan opiskelijanäkökulmaa TAMKin hallinnossa.

Täydennyshaku: Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valinta

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka liittyvät opintosuorituksiin, opiskelijavalintoihin tai opiskeluoikeuden menettämiseen. Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin TAMKin 1.9.2021 voimaan tulleessa johtosäännössä 7 §:ssä.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukaan ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan jäsenenä tulee olla vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta ja meneillään oleva toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä TAMKin hallitukselle tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan, vuoden 2022 loppuun asti. Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Täydennyshaku opiskelijaedustajaksi on avoinna 14.11.2021 saakka. Edustajisto tekee esityspäätöksen kokouksessaan 17.11. klo 16.15, TAMKissa pääkampuksella. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.

Koulutusten neuvottelukuntien opiskelijaedustajat

Jokaisella TAMKin koulutuksella on neuvottelukunta, jossa koulutus ja työelämä kohtaavat. Neuvottelukunnissa keskustellaan mm. mahdollisuuksista projekteihin sekä opetuksen suhteesta työelämän tarpeeseen. Tapaamisia järjestetään vuodessa 2-4, joten ajallisesti neuvottelukunta ei työllistä kovin paljon.

Haemme innokkaita ja positiivisia kehittäjiä! Parhaimmillaan työryhmäsuhteilla on jopa työllistytty! Neuvottelukuntien meneillään olevat kaksivuotiset toimikaudet kestävät vuoden 2022 loppuun. Tamko järjestää toimikauden alussa perehdytyksen opiskelijaedustajille. Mikäli kiinnostuit, ilmaise kiinnostuksesi opiskelijaedustajalomakkeen kautta tai kysy lisää sähköpostilla: edunvalvonta(at)tamko.fi

Haemme opiskelijaedustajia seuraaviin neuvottelukuntiin:

  • Ammatillisen opettajankoulutuksen nk
  • DP in Energy and Environmental Engineering nk
  • Terveys ja hyvinvointiteknologian nk