Edustajiston kokoustiedote 9.3.2021

Edustajiston vuoden toinen kokous pidettiin 9.3. Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, käsiteltiin hallituksen esitystä kääntäjäharjoittelijan palkkaamisesta, keskustelua Tamkon virallisesta tiedotuskanavasta sekä sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisestä vallitsevassa pandemiatilanteessa.

Ilmoitusasiat

Seuraavat työpajat ovat auki kaikille ja ilmoittautumisohjeita löytyy Tamkon somesta.

– Itsearviointityöpaja torstaina 18.3.2021 klo 13.15-15.00

– Kaverin puolesta kyselen työpaja tiistaina 30.3.2021 klo 16-17

– Opetuksen ja opiskelijoiden oppimiskokemuksen kehittämisen työpaja, ajankohta maalis-huhtikuu

Tursajaiset järjestetään 17.3.2021

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen kokouksiin sekä iltakouluun. Viettänyt edustajiston somepäivät, keskustellut hallituksen puheenjohtajiston kanssa, tavannut SAMOK-kummia etänä. Tiimitoiminnassa suunniteltu edustajiston viestintäkalenteria ja huvi-tiimissä etäkokouskäytäntöihin sopivia kokoustarjoiluja.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kokousten ohella osallistuneet lukuisiin työryhmiin liittyen mm. kestävään kehitykseen, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä koulutukseen. Tursajaisten valmistelu on ollut tiiviisti käynnissä sekä uuden tursaspassin valmistelu aloitettu. Tuutoroinnin osalla ensimmäiset tuutorikoulutukset ovat pidetty ja seuraavaa on jo tulossa. Kopokonferenssin eli tänä vuonna Edunvalvontastudion järjestelyt ovat edenneet suunnitellusti sekä hyvinvointiviikon ja edunvalvontaviikon suunnittelut.

Tamkon virallinen tiedotuskanava

Edustajiston tehtävänä on päättää vuosittain Tamkon virallinen tiedotuskanava ja aiempien vuosien mukaan, viralliseksi tiedotuskanavaksi päätettiin Tamkon nettisivut.

Kääntäjäharjoittelija

Hallituksen esityksen mukaisesti edustajisto päätti kääntäjäharjoittelijan palkkaamisesta Tamkolle kahdeksi kuukaudeksi ja mahdollisuus jatkaa kuukaudella, mikäli tehtävää riittää.

Tamkon sääntömääräinen kevätkokous

Edustajiston vuoden 2021 sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 13.4.2021 ja siihen voi osallistua tietoliikenneyhteyden välityksellä vallitsevan pandemiatilanteen takia.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous pidetään 13.4. klo 17, kaikki Tamkon jäsenet ovat tervetulleita mukaan!