Edustajiston kokoustiedote 18.5.2021

Edustajiston kokous pidettiin 18.5. Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, käsiteltiin TRC-Palveluiden pääomasijoitusta ja valittiin keskusvaalilautakunnalle varapuheenjohtaja.

Ilmoitusasiat

· Keväevakko 21.-23.5

· Kilometrikisassa Tamkon joukkue – osallistukaa pyöräilemällä!

· Tamkon jäsenpalvelukysely on käynnissä. Osallistukaa ja jakakaa kyselyä!

· TRC-Palveluiden yhtiökokous 27.5.

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut hallituksen kokouksiin, Tamkon ja TREYn ryhmäytymisiltamaan, ollut mukana Tursaspassin palautustsembaloissa sekä suunnittelemassa Tuutorikiitosta. Edustajiston puheenjohtajisto osallistuu myös ensi viikonloppuna järjestettävään kevätevakkoon.

Tiimien osalta viihdetiimi järjestää yhteistä tekemistä mahdollisimman pian rajoitusten höllentyessä ja viestinnän puolella on suunniteltu myös edustajiston TikTok -tiliä.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kokousten ohella osallistuneet lukuisiin työryhmiin liittyen mm. opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelukykyyn ja koulutuksen laatuun sekä tavanneet lukuisia sidosryhmiä, kuten johtoryhmää, ainejärjestöjen ja -kerhojen koulutuspoliittisia vastaavia sekä pormestariehdokkaita. Hallituksen iltakoulun aiheena oli Code of Conduct, jonka työstö jatkuu evakossa.

Lisäksi hallituslaiset ovat osallistuneet Tamko & TREY ryhmäytymisiltamaan, Vapputapahtumien suunniteluun ja järjestämiseen, järjestäneet tuutorikoulutuksia sekä tursaspassien palautustsembalo-tapahtuman. Hallituslaiset sekä Tamkon työntekijät osallistuvat myös viikonloppuna järjestettävään kevätevakkoon, jossa käsitellään syksyn etenemistä ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

TRC-Palvelut pääomasijoitus

TRC-Palveluiden osakepääomaa tulisi korottaa, jotta suunniteltu päivittäistavarakauppa voisi aloittaa toimintansa. Asiasta on keskusteltu jo etukäteen halukkaiden edustajiston jäsenten sekä hallituksen jäsenten kanssa ja pääomasijoitusta on näissä keskusteluissa puollettu. Päätettiin valtuuttaa Ilari Savikko Tamkon edustajaksi TCR-Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen ja annettiin hänelle valtuudet päättää kokouksessa Tamkon rahojen sijoittamisesta kyseisen yhtiön osakkeisiin.

Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan valinta

Valittiin keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Jonna Seppälä.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous pidetään 1.6. klo 17