EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 9.3.2022

Edustajiston kokous pidettiin 9.3.2022 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, käsiteltiin yhden edustajistolaisen eropyyntö ja kannanotto Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen valinnasta.

Ilmoitusasiat

  • Edustajiston kevätkokous 5.4.2022 klo 16.00 (kevätkokouksen päivämäärä muuttui, mutta 5.4.2022 pidetään kokous klo 16.30)
  • Uudet kokoustiedotteet luettavissa Teamsissa
  • TR3fest tulee jälleen

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on mm. osallistunut hallituksen kokouksiin, tapahtumien järjestämiseen, Rehtorin aamukahveille, häirintäyhdyshenkilökoulutukseen, somepäiville, SAMOKin edustajistojen puheenjohtajistojen tapaamiseen sekä WWF-koulutusseminaariin Porissa.

Edustajiston tiimeillä tarkoituksena suunnitella jotain ohjelmaa edustajistolle tälle keväälle. Viestintätiimi otti kuvan tämän vuoden ensimmäisestä lähikokouksesta ja päivitti sen Tamkon sosiaalisen median kanaville.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kokousten ohella olleet mm. järjestämässä erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä osallistuneet rehtorin aamukahveille, WWF-koulutusseminaariin Porissa ja somepäiville. Työryhmätapaamisia on ollut monipuolisesti mm. saavutettavuuteen ja kaupunkiyhteistyöhön liittyen. Tapahtumien osalta mm. Vuosijuhlia, TR3festiä ja WappuStarttia on suunniteltu. Tuutorikoulutukset ovat alkaneet. Myös ainejärjestöjen ja kerhojen koulutusillat on saatu pidettyä. Tamko on osallistunut eri alojen palautetilaisuuksiin. Tamko otti osaa myös #tältänäyttääopiskelija -kampanjaan.

Tommi Leskisen eropyyntö edustajistosta

Tommi Leskinen Insinöörit-listalta on pyytänyt eroa edustajistosta. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousi Joona Mäntynen.

Kannanotto Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen valinnasta

Edustajistolle tuotiin hyväksytettäväksi kannanotto Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen valinnasta. Kannanotto käsiteltiin ja siihen tehtiin tarvittavat muutokset, joiden jälkeen edustajisto hyväksyi sen.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 5.4.2022 klo 16.30

Edustajiston sääntömääräisen kevätkokouksen päivämäärä on muuttunut ja se tullaan ilmoittamaan myöhemmin.