EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 7.2.

Edustajiston kokous pidettiin 7.2.2024 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Portti Työelämään -tapahtuma, korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen valinta, tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valinta.

5§ Ilmoitusasiat

  • Edustajistolle tulee toinen perehdytys
  • SAMOK järjestää kokouskäytänteistä perehdytyksen etänä 12.02. klo 17:00-19:00

6§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen päivittäisen toiminnan ohella johtoryhmän aamukahveihin, talvitursajaisiin, edustajiston perehdytyksen ja portti työelämään tapahtuman järjestämiseen sekä SAMOKin lähtölaukaukseen. Puheenjohtajisto on kokoustanut hallituksen puheenjohtajiston kanssa ajankohtaisista asioista sekä ovat pitäneet yhteisen somepäivän Tamkon hallituksen someviikolla.


7§ Hallituksen kuulumiset vastuualueittain


Tamkon hallitus on kokousten, iltakoulujen, työryhmien tapaamisien ja johtoryhmän aamukahvien lisäksi järjestänyt Talvitursajaiset. Puheenjohtajisto tavannut Tamkin johtoryhmää ja muita johtavia tahoja ajankohtaisista asioista ja kokoustanut mm. Tampereen kaupungin ja TREYn kanssa. Tuutorointi ja Kansainvälisyysvastaavat ovat tehneet tuutorivalintoja ja järjestäneet vaihtareille tervetulo viikon. Edunvalvonta on valmistellut häirintäyhdyshenkilökoulutusta ja osallistunut SAMOKin edunvalvonta koulutukseen. Tapahtuma sektori suunnitellut tulevan vuoden tapahtumia ja ollut tapaamisissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Viestintäpuoli on koordinoinut sekä Portti Työelämään someviestintää, että Tamkon somepäivät. Sidosryhmävastaava on työstänyt alayhdistyskoulutusta sekä osallistunut vaihtareiden Tamko infoon yhdessä kansainvälisyysvastaavan kanssa.
8§ Portti Työelämään 2024 -katsaus

Käytiin läpi Portti Työelämään -tapahtuma 2024. Messukoordinaattori Kati Tuomisto esitteli tapahtuman ja sen talouden.

9§ Messukoordinaattorin palkkio

Portti Työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkionmaksu tuotiin tiedoksi

10§ Nosto opiskelijakunnan sijoituksista

Tamkon talouden tasapainottamiseksi päätettiin nostaa sijoituksista 40 000 euroa

11§ Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen valinta

Korkeakouluneuvostossa on kaksi opiskelijajäsentä, ja toisen jäsenen valmistumisen seurauksena tulee korkeakouluneuvostoon valita esitettäväksi uusi henkilö.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat haastatelleet kaikki kolme hakijaa, ja hallitus on käsitellyt ne kokouksessaan.
Korkeakouluneuvoston opiskelijajäseneksi valittiin Emma Kaunismaa

12§ Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valinta.

Asia:
Tutkintolautakunnassa on yksi opiskelijaedustajapaikka, ja nykyisen edustajan valmistumisen seurauksena tulee tutkintolautakuntaan valita esitettäväksi uusi henkilö.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat haastatelleet kaikki kolme hakijaa, ja hallitus on käsitellyt ne kokouksessaan.
Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajaksi valittiin Saila Viheriälä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Berfin Üstün.

13§ META

Keskusteltiin hallituksen kokoustiedotteista ja niiden toimittamisesta edustajistolle

Ota päivämäärät muistiin!!

• Seuraava kokous on 12.3.2024 klo17:00