EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 24.10.

Edustajiston kokous pidettiin 24.10.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-09. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa uuden toiminnanjohtajan rekrytointia, edustajiston kokoonpanon muutoksia sekä keskusteltiin Market Trikoon lakkauttamisesta johtuvista kuluista.

135§ ilmoitusasiat

 • Toiminnanjohtajan haku on päättynyt ja haastattelut käydään viikolla 44, jonka jälkeen hallituksen esitys uudesta toiminnanjohtajasta tuodaan edustajistolle
 • Toiminnanjohtajan työsopimuksen toivottu alkamisajankohta on 4.12.2023
 • Edustajistovaalien äänestys on käynnissä 8.11. asti, käy äänestämässä!
 • Edustajistovaalien haalarimerkit ja banneri ovat saapuneet

136§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on hallituksen kokousten ja johtoryhmän aamukahvien lisäksi mainostanut käynnissä olevia edustajistovaaleja. Puheenjohtajisto on osallistunut keskusvaalilautakunnan kokouksiin, ständeillyt koululla ja kiinnittänyt ehdokasjulisteita. Tämän lisäksi puheenjohtajisto on haastatellut SAMOKin hallitukseen pyrkiviä ehdokkaita.

Viestintätiimi on jatkanut edustajistovaalien markkinointia sosiaalisessa mediassa näkyvästi

Huvi-, kulttuuri-, ja liikuntatiimi on järjestänyt edustajistolle illanvieton 23.10.

137§ Hallituksen vastuualueiden kuulumiset

Tamkon hallitus on kokousten ja päivittäisen operatiivisen toiminnan lisäksi osallistunut edustajistovaalien markkinointiin ja äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen. Puheenjohtaja on haastatellut SAMOKin hallitukseen pyrkiviä ja ollut juontamassa ehdokaspaneelia Jyväskylässä. Hallituksen väki on myös ollut keräämässä kommentteja uusien opetussuunnitelmien kuvausteksteihin ständeillä useampana päivänä. Tuutorointitiimi on ollut työllistettynä juuri avautuneiden tuutorihakujen saralla. Hyvinvoinnin- ja kulttuurin sektorilla on järjestetty tulevaa hyvinvointiviikkoa sekä kimbleturnausta. Tapahtumien puolella on taas työllistänyt Alkumetrin järjestäminen.

138§ Syyskokouksen aika

Edustajiston kokouksessa 07/2023 on päätetty syyskokouksen 2023 ajaksi 21.11. klo 16:30. Tamkon säännöissä kuitenkin todetaan, että ”[e]dustajisto kokoontuu vuosittain kolmeen (3) sääntömääräiseen kokoukseen: järjestäytymiskokoukseen 16. marraskuuta – 15. joulukuuta välisenä aikana, kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokoukseen 15. marraskuuta  

mennessä.” Sääntöjen mukaan syyskokouksen tulisi olla siis kuusi (6) päivää aikaisemmin, kuin kokouksessa 08/2023 päätetty päivämäärä. Lisäksi opiskelijakunnan sääntömääräisissä kokouksissa kokouksen esityslistan ja sen liitteet on oltava edustajiston tarkasteltavana vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Edustajisto voi kuitenkin päätöksellään poiketa säännöistä painavin perustein. 

Syyskokouksessa tullaan käsittelemään muun muassa Tamkon toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Tamkon hallitus saa asiakirjojen valmistelun päätökseen syysevakossaan 10.11.-11.11, jonka jälkeen valmistellut asiakirjat tuodaan edustajiston tarkasteltavaksi esityslistan liitteenä. Hallituksen syysevakon ajankohta sijoittuu kuitenkin niin, että joko valmistellut asiakirjat saataisiin edustajiston luettavaksi enintään kolme (3) päivää ennen syyskokouksen viimeistä mahdollista sääntöjen mukaista päivämäärää, tai sitten kokouksen päivämäärää jouduttaisiin viivästyttämään niin, että se on säännöissä todettua aikaväliä myöhemmin. Tällöin asiakirjat saataisiin kuitenkin edustajiston tarkasteltavaksi vähintään viikkoa ennen syyskokousta. Koska kyseessä on tärkeitä, koko opiskelijakunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja, on tärkeää, että edaattorit voivat tutustua niihin huolellisesti ennen syyskokouksessa tehtäviä päätöksiä. Näin ollen edustajisto on päättänyt, että kokous voidaan pitää 21.11. klo 16:30.

139§ Edustajiston äänivaltaisen edustajan äänioikeus etäyhteydellä syyskokouksessa

Tamkon säännöissä lukee, että ”[e]dustajisto voi erikseen päättää painavin perustein, että edustajiston sääntömääräiseen kokoukseen voi äänivaltainen edustaja osallistua kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tapahtuvaa osallistumista kokoukseen kutsutaan näissä säännöissä etäosallistumiseksi.” Edustajisto on päättänyt, että painavista syistä kokoukseen voi osallistua äänivaltaisena edustajana etäyhteyden kautta.

140§ Portti Työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkio

Portti Työelämään -rekrytointitapahtuma järjestetään 22.-24.1.2024. Tähän tapahtumaan tarvitaan messukoordinaattori, joka on päävastuussa tapahtumasta ja järjestää tapahtuman. Tapahtuman järjestäminen on asetettu hallituksen varapuheenjohtajan tehtäväksi. Koska hallitusvuosi on varapuheenjohtajalta tapahtuman aikana loppunut, tarvitsee hallituksen varapuheenjohtajalle maksaa erillinen korvaus tehdystä työstä. Hallitus on esittänyt, että maksetaan hallituksen 2023 varapuheenjohtajalle helmikuussa 2024 300€ suuruinen korvaus Portti työelämään -rekrytointitapahtuman messukoordinaattorina toimimisesta vuoden 2023 tapaan. Edustajisto on hyväksynyt palkkionmaksun, ehtona se että palkkionmaksun perusteiden täyttymistä valvotaan messukoordinaattorin pitämän tuntikirjanpidon avulla. Työvaliokunta käsittelee maksuperusteen täyttymisen tai mahdollisen muutostarpeen ennen palkkion maksua ja tuo asian tiedoksi hallitukselle sekä edustajistolle. 

141§  Tutkintolautakunnan varajäsenen jatkaminen tehtävässään

Edustajiston kokouksessa 07/2023 päätettiin lykätä päätöstä siitä, kuka jatkaa tutkintolautakunnan varajäsenenä kaudella 2023-2024. Berfin Üstün on ilmoittanut haluavansa jatkaa tehtävässä jäsenpalvelun työntekijän pestin ohella. 

142§  Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) liittokokousmateriaalit

SAMOKin hallitus on päivittänyt liittokokouksessa käytävät asiakirjat kommenttikierrokselta saatujen opiskelijakuntien kommenttien pohjalta. Päivitetyt asiakirjat on tuotu edustajistolle tarkasteltavaksi Teamsiin 19.10.2023. Päätetään kokouksessa käydyn keskustelun perusteella Tamkon kanta SAMOKin liittokokouksessa käytäviin asiakirjoihin ehdotettavien muutosten osalta. Myönnetään kuitenkin liittokokouksessa paikalla oleville Tamkon edustajille valtuus toimia liittokokouksessa parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että heillä on mahdollisuus muuttaa kantaa ja asettua esimerkiksi jonkun muutosesityksen puolelle, mikäli se on heidän mielestään paras vaihtoehto liittokokouksessa käydyn keskustelun perusteella. 

143§ Ainejärjestö- ja kerhopäivä

Ainejärjestö- ja kerhopäivä järjestetään tiistaina 14.11. klo 10-14. Tamkon ständille edustamaan menevät Erica Kinnunen, Minja Kero, Julia Väänänen, Kia Kauppinen ja Ossi Nieminen.

144§ Muut esille tulevat asiat

Edustajistovaalien vaalipäivänä 8.11. Oppilaitospastori Jussi Houttu paistaa lettuja opiskelijoille. Tämän lisäksi ständejä järjestetään 7.11. sekä 8.11. Mediapoliksen kampuksella.

Ota päivämäärät muistiin!

 • Hyvinvointiviikko viikolla 45 (6.11.-12.11.)
 • Virallinen edustajiston vaalipäivä 8.11.
 • Ainejärjestö- ja kerhopäivä ti 14.11. klo 10-14
 • Hallituksen avoin kokous ke 15.11. klo 17 eteenpäin
 • Edustajiston syyskokous 21.11. klo 16:30 eteenpäin luokkatilassa A3-27
 • Järjestäytymiskokous ke 22.11. klo 16:30 eteenpäin, tilana toimii E1-06
 • Kimbleturnaus 25.11.