EDUSTAJISTON KOKOUS 8.2.2022

Tervetuloa edustajiston vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen 8.2.2022 klo 16.00. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kokous järjestetään Teams-kokouksena. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tamkon jäsenet. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Kokoukseen pääset ilmoittautumaan kide.appin kautta tästä.

Kokouksen esityslista:

21§ Kokouksen avaaminen
22§ Kokouksen järjestäytyminen ja todetaan edustajiston kokoonpano
23§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
24§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
25§ Ilmoitusasiat
26§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset
27§ Edustajiston tiimien kuulumiset
28§ Hallituksen kuulumiset
29§ Kannustinpalkkiomalli Edustajistolle
30§ Kevätkokouksen päivämäärä
31§ TOAS valtuuskunta
32§ META
33§ Seuraava kokous
34§ Kokouksen päättäminen