Edustajiston kokous 17.11.

Tervetuloa edustajiston järjestäytymiskokoukseen keskiviikkona 17.11. klo 16:15 TAMKin pääkampukselle E1-06 auditorioon. Kokouksessa valitaan ensi vuoden edustajiston puheenjohtajisto, hallituksen puheenjohtajisto ja muut jäsenet sekä keskusvaalilautakunta.  

Edustajiston puheenjohtajisto valitaan edustajiston jäsenten keskuudesta, mutta hallitukseen voivat hakea kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet. Mikäli tahdot asettua ehdolle hallitukseen, mutta sairastut, ole yhteydessä puheenjohtaja@tamko.fi.  

Alla kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Esityslista 

1 § Kokouksen avaaminen 

2 § Kokouksen järjestäytyminen ja todetaan edustajiston kokoonpano 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

5 § Ilmoitusasiat 

6 § Edustajiston puheenjohtajiston esittely 

7 § Hallituksen vastuualueiden esittelyt 

8 § Edustajiston tiimien esittelyt 

9 § Edustajiston järjestäytyminen 

9.1 § Edustajiston puheenjohtajan vaali 

9.2 § Edustajiston varapuheenjohtajan vaali 

10 § Hallituksen valitseminen toimikaudelle 2022 

10.1 § Hallituksen puheenjohtajan vaali 

10.2 § Hallituksen varapuheenjohtajan vaali 

10.3 § Hallituksen koon päättäminen 

10.4 § Hallituksen jäsenten vaali 

11 § Edustajiston täydentäminen (tarvittaessa) 

12 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokouksesta päättäminen 

13 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen 

                          (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä seitsemään keskusvaalilautakunnan jäsentä) 

14 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan virallinen tiedotuskanava 

15 § Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston (YVV) opiskelijaedustajat 2021-22 

16 § Opiskelijan Tampereen hallituksen jäsenet 

17 § TOASin valtuuskunnan opiskelijaedustajat 2021-22 

18 § Campusravitan yhtiökokous ja hallituksen jäsenet 

19 § META 

20 § Seuraava kokous 

21 § Kokouksen päättäminen