EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 22.11.2022

Tervetuloa edustajiston järjestäytymiskokoukseen 22.11.2022 klo 16.30 TAMKin pääkampukselle E1-06 auditorioon. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tamkon jäsenet. Tässä kokouksessa uusi edustajisto järjestäytyy. Uusi edustajisto valitsee puheenjohtajistot edustajistoon ja hallitukseen sekä päättää vuoden 2023 hallituksen kokoonpanosta. 

Kokous tulee olemaan pitkä, joten kannattaa ottaa eväitä mukaan.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Kokouksen esityslista:

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen järjestäytyminen ja todetaan edustajiston kokoonpano
3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5 § Ilmoitusasiat
6 § Edustajiston puheenjohtajiston esittely
7 § Hallituksen vastuualueiden esittelyt
8 § Edustajiston järjestäytyminen
9 § Hallituksen valitseminen toimikaudelle 2023
10 § Edustajiston täydentäminen tarvittaessa
11 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokouksesta päättäminen
12 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen
13 § Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan virallinen tiedotuskanava
14 § Tampereen ammattikorkeakoulun korkeakouluneuvoston opiskelijaedustajat 2023–2024
15 § Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajapaikat
16 § Opiskelijan Tampereen hallituksen jäsenet
17 § Campusravita Oy:n yhtiökokous ja hallituksen jäsenet
18 § TOAS valtuuskunnan opiskelijajäsenet
19 § META
20 § Seuraava kokous
21 § Kokouksen päättäminen