YTHS-uudistus astuu voimaan 1.1.2021

Vuodenvaihteessa tulee voimaan uusi laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Ensi vuoden alusta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa valtakunnallisesti myös kaikkien ammattikorkeakouluissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien terveydenhoitopalvelut.

Kelan vastuulla on järjestää opiskeluterveydenhuolto ja kerätä terveydenhoitomaksu, joka jokaisen AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevan korkeakouluopiskelijan tulee maksaa. Terveydenhoitomaksun maksettuaan opiskelija on oikeutettu käyttämään YTHS:n palveluita ilman erillisiä käyntimaksuja. Palveluihin kuuluu perusterveydenhuollon sairaanhoidon ja suunterveyden palvelujen lisäksi yksilöllinen terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Terveydenhoitomaksu on ns. veroluonteinen maksu, joka pitää maksaa, vaikka ei kävisikään vastaanotolla. YTHS:n palveluihin kuuluu myös paljon ennaltaehkäisevää opiskeluympäristö- ja opiskeluyhteisötyötä korkeakouluissa.

Lisätietoja tulevasta muutoksesta löytyy täältä YTHS:n sivuilta: https://www.yths.fi/yths/yths-2021/
ja terveydenhoitomaksuun liittyen täältä Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu

Lue lisää intran uutisesta: https://intra.tuni.fi/content/news/22147