Emme suvaitse minkäänlaista häirintää opiskelijayhteisössämme

Tamkon tietoon on tullut syyslukukauden alettua häirintätapauksia. Olemme tänään keskustelleet asiasta ainejärjestöjen kanssa ja painotamme yhdessä seuraavaa: 

Emme suvaitse minkäänlaista häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta loukkaavaa käytöstä Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisössä. Jokaisella, myös sivustakatsojilla, on vastuu puuttua kyseisenlaiseen käytökseen sitä havaitessaan. Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen, turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön sekä muuhun opiskelijaelämään. Voimme olla jokainen omalla toiminnallamme mukana toteuttamassa muutosta.  Nollatoleranssista epäasialliseen kohteluun, häirintään ja kiusaamiseen löytyy lisätietoa myös opiskelijan käsikirjasta: https://intra.tuni.fi/handbook?page=2673  

Tamkolla on työn alla eettiset toimintaohjeet, joka on valmistuttuaan myös alayhdistysten hyödynnettävissä omaan käyttöönsä. Pyrimme luomaan toimintaohjeisiin selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn.  

Mikäli olet nähnyt tai kokenut häirintää, kiusaamista tai syrjintää opiskelijayhteisössämme, otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä Tamkon häirintäyhdyshenkilöihin (hairintayhdyshenkilot(at)tamko.fi). Heiltä saat tukea ja neuvoja häirintätilanteen käsittelyyn. Häirintäyhdyshenkilöt eivät lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta, mutta he kyllä auttavat viemään asian eteenpäin halutessasi. He eivät myöskään pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja heillä on täysi vaitiolovelvollisuus.  

Yhteisesti, 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko 
Tampereen ammatilliset musiikin opiskelijat MusTa ry 
Tampereen ammattikorkeakoulun Terveysalan opiskelijat PIRATE ry 
Tampereen sosionomiopiskelijat SOPU ry 
Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat TAMPIO ry 
Media-alan ainejärjestö TARINA ry 
Tampereen restonomiopiskelijat TARE ry 
Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry 
Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry