Kannanotto: Yhdenvertainen joukkoliikenne kuuluu kaikille opiskelijoille

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsittelee kokouksessaan 28.10. Nyssen lippujärjestelmän uudistusta. Tampereen ylioppilaskunta ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ovat huolestuneet lukuisista esitykseen sisältyvistä yksityiskohdista.

Esitykseen sisältyy opiskelijoiden näkökulmasta ongelmallisia yksityiskohtia. Uudistuksen myötä opiskelija-alennusta ei enää saa arvolipuista, vaan opiskelijat matkustavat täydellä hinnalla maksaessaan yksittäisen matkan. Opiskelija-alennuksen kausilippuun saisi jatkossa vain mobiilisovellukseen, ei bussikortille. Alle 25-vuotiaat opiskelijat maksaisivat yömaksua jatkossakin riippumatta siitä, käyttääkö arvo- vai kausikorttia, kun taas yli 25-vuotiailta kausilipun käyttäjiltä yömaksu poistuisi. Myös lippujen hinnankorotukset ovat harmillisia.

Uudistukseen sisältyy myös tervetulleita muutoksia. Räikein eriarvoistava käytäntö poistuu, mikäli lautakunta hyväksyy pohjaesitykseen sisältyvän opiskelija-alennuksen laajentamisen myös yli 30-vuotiaille opiskelijoille ilman myönteistä opintotukipäätöstä. HSL luopui vastaavasta käytännöstä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan todettua, että käytäntö on yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.

Pidämme tervetulleena myös mobiilisovelluksen laajempaa hyödyntämistä, vaikka katsomme, että sovelluksen käyttöä ei tulisi edellyttää opiskelija-alennuksen saamiseksi. Myös yömaksun poistaminen kausikorttia käyttäviltä opiskelijoilta on loistava uudistus – mutta samalla muutos asettaa alle 25-vuotiaat ja yli 25-vuotiaat opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan perusteetta.

Tampereen ylioppilaskunta ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ehdottavat lippujärjestelmän yhdenmukaistamista seuraavasti: nuoria ja opiskelijoita kohdellaan yhtenä kohderyhmänä, johon kaikki alle 25-vuotiaat sekä yli 25-vuotiaat opiskelijat kuuluvat. Yömaksusta luovutaan tämän asiakasryhmän osalta. Kausi- ja kertalipun voi ladata sekä mobiiliin että fyysiselle kortille, ja opiskelija-alennuksen saa molempiin.

Kohtuuhintainen, laadukas ja saavutettava joukkoliikenne on tärkeää kaikille meille opiskelijoille, iästä riippumatta. Opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot ovat tyypillisesti pienet ja meille opiskelijoille joukkoliikenne on pääsääntöinen kulkutapa pidemmillä matkoilla. Uudistuksen myötä kustannukset monella nousevat. Vaatimus mobiilisovelluksen käyttämisestä jättää eriarvoiseen asemaan ne opiskelijat, joilla ei ole tarkoitukseen sopivaa älypuhelinta. Uudistus ei myöskään kohtele eri ikäisiä opiskelijoita yhdenvertaisesti. Esitetty uusi hinnasto on epäjohdonmukainen, eikä esitetyille eriarvoistaville käytännöille ole riittäviä perusteluita.

Tampereella 22.10.2020
Tampereen ylioppilaskunta ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta