Edustajiston kokoustiedote 31.8.2020

Edustajiston kokous pidettiin maanantaina 31.8.2020 klo 17.00 Tamkilla. Kokouksessa käsiteltiin Tamkon hallituslaisten ja edustajiston tiimien kuulumiset, hyväksyttiin alayhdistysohjesääntömuutos sekä SAMOKin liittokokousmateriaaliluonnokset. Lisäksi myönnettiin ero hallituksen jäsenelle ja päätettiin perustaa uusi osakeyhtiö Campusravita Oyn kanssa.

Hallituksen kuulumiset 
Hallitus on käynyt SAMOKin liittokokousmateriaaleja läpi ja valmistellut edustajistolle ehdotukset muutoksista sekä ollut aktiivisesti mukana orientoivilla viikoilla. Uudet nettisivut on julkaistu, jonka seurauksena @tamko.fi – loppuiset sähköpostit olivat hetken aikaa pois toiminnasta. Orientoivat viikot ovat ohi ja tällä viikolla alkoi hallituksen ja edustajiston somepäivät Instagramissa.

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset 
Puheenjohtajisto on ollut mukana käymässä läpi SAMOKin liittokokousmateriaaleja sekä osallistunut täyspäiväisesti orientoivien viikkojen järjestämiseen. Viestintätiimi suunnittelee jokaiselle edustajistossa toimineelle todistusta osallistumisesta, jotka on tarkoitus jakaa vuoden viimeisessä kokouksessa. Tämän lisäksi suunnitellaan oma haalarimerkki edustajistolaisille. Huvi-, kulttuuri- ja liikuntatiimillä on ollut hiljaista koronatilanteen vuoksi.

Alayhdistysohjesääntö
Alayhdistysohjesääntö on viimeksi uudistettu 2018 ja nyt ohjesääntöä on jälleen päivitetty. Suurimmat muutokset koskivat rakenteellisia muutoksia. Ohjesääntö pyrittiin tekemään selkeäksi ja helposti luettavaksi jokaiselle alayhdistykselle ja kerholle. Kokouksessa hyväksyttiin uusi ohjesääntö, jonka löytää Tamkon uusilta nettisivuilta.

SAMOKin liittokokousmateriaali luonnosten hyväksyminen
SAMOKin liittokokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, strategia 2021-2024, YTHS ohjesääntö ja pitkän aikavälin EU-vaikuttamissuunnitelma. Nämä dokumenttiluonnokset ovat tällä hetkellä lausuntokierroksella ja lausuntoaikaa on 2.9. saakka. Tamkon edustajiston kokouksessa hyväksyttiin luonnokset.

Hallituksen jäsenen eron myöntäminen ja hallituksen täydentämisen tarve.
Päätettiin myöntää Aino Partaselle ero hallituksesta. Keskusteltiin hallituksen täydentämisen tarpeellisuudesta ja päätettiin täydentää hallitusta eli avataan haku (1 hlö).

Muut päätökset
Tuutorivastaava Aino Partanen ei ole osallistunut Tamkon toimintaan ja hallituslaisten velvollisuuksiin elokuun aikana ja ei täten ole oikeutettu kokouspalkkioon. Päätettiin evätä Aino Partaselta kokouspalkkio elokuulta (80€).

Hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Tammenmaa on joutunut heinäkuun aikana tekemään ylimääräistä työtä nettisivujen eteen. Normaalisti kesäkuulta ja heinäkuulta ei kokouspalkkiota makseta ilman hyvää syytä. Kokouksessa edustajisto kuitenkin päätti myöntää Tammenmaalle ylimääräistä kokouspalkkiota (120€).

Tamko perustaa uuden osakeyhtiön Campusravita Oyn kanssa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Campusravitan laajeneminen tulevaisuudessa. Kokouksessa myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle Emmi Lainpellolle lupa olla perustamassa uutta osakeyhtiötä.

Nappaa vielä muutama päivämäärä muistiin! 
Edustajistovaaleihin ehdolle asettuminen 16.9-7.10
Jos edustajiston toiminnasta tai kokouksista herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä! 
Puheenjohtaja: edustajisto.pj(at)tamko.fi 
Varapuheenjohtaja: edustajisto.vpj(at)tamko.fi 
tai koko edustajiston saa kiinni osoitteesta: edustajisto(at)tamko.fi