Edustajiston kokoustiedote 15.12.2020

Edustajiston tämän vuoden viimeinen kokous pidettiin tiistaina 15.11.2020 klo 17 Teamsissa. Kokouksessa käsiteltiin Tamkon hallituslaisten, edustajiston puheenjohtajiston ja edustajiston tiimien kuulumiset, vahvistettiin strategia vuosille 2021-2023 ja hyväksyttiin talousohjesääntö.

Ilmoitusasiat
Uusi edustajiston on järjestäytynyt ja uudet toimijat valittu.

Hallituksen kuulumiset 
Hallitus on perehdyttänyt seuraavan vuoden hallitusta, suunnitellut tammikuun orientoivia ja valmistellut talousohjesääntöä. Lisäksi osa hallituksesta on osallistunut YTHS-koulutuksiin ja valmistellut Portti Työelämään -rekrytointitapahtumaa. Kaikki tuutorihaastattelut on ohi ja Tamko on saanut kaksi uutta kerhoa.

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset  
Puheenjohtajisto on osallistunut perehdytyksiin ja työryhmäpalavereihin sekä ollut mukana valmistelemassa Portti Työelämään tapahtumaa ja haastattelemassa tulevia tuutoreita. Tiimeillä ei ole raportoitavaa.

Strategia
Käytiin läpi muutamat muutokset, jonka jälkeen hyväksyttiin strategia vuosille 2021-2023.

Talousohjesääntö
Tamkon talousohjesääntö ohjaa Tamkon taloutta ja sen hallintaa. Ohjesääntö esiteltiin edustajistolle, minkä jälkeen se hyväksyttiin.

Jos edustajiston toiminnasta tai kokouksista herää kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!  
Puheenjohtaja Kia: edustajisto.pj(at)tamko.fi 
Varapuheenjohtaja Ronja: edustajisto.vpj(at)tamko.fi 
tai koko edustajiston saa kiinni osoitteesta: edustajisto(at)tamko.fi