YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Usein kysytyt kysymykset

 1. Mistä edustajisto päättää?

 2. Mitkä ovat listavaalit?

 3. Mitä tarkoittaa ehdokaslista?

 4. Kuka voi asettua ehdolle?

 5. Voinko liittyä useammalle ehdokaslistalle?

 6. Perustin itse ehdokaslistan. Voinko päättää, kuka sille liittyy?

 7. Kuinka monta ihmistä voi olla mukana yhdellä ehdokaslistalla?

 8. Voinko liittyä jo olemassa olevalle ehdokaslistalle?

 9. Miten ehdokaslista tulee nimetä?

 10. Ehdokkaiden pitää lähettää vaalimateriaalia varten painokelpoinen kasvokuva jpg-tiedostona. Mitä se tarkoittaa?

 11. Skannatun ehdokaslistan voi toimittaa sähköpostilla kuittauspyynnön kera. Mitä kuittauspyynnöllä tarkoitetaan?

 12. Miten ehdokkaat voivat mainostaa itseään?

 13. Mikä on keskusvaalilautakunta?

 14. Pitääkö hakea edustajistoon, jos haluaa hallitukseen?

 15. Mistä tiedän, mitä listoja on jo olemassa?

 

****

 

1. Mistä edustajisto päättää?

Tamkon sääntöjen mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu edustajiston puheenjohtajiston sekä opiskelijakunnan hallituksen valitseminen ja vapauttaminen. Edustajisto valitsee opiskelijaedustajat Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseen sekä muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin, kuten opintotukilautakuntaan.

Edustajisto päättää opiskelijakunnan säännöistä, budjetista sekä jäsenmaksusta. Edustajisto päättää myös muun muassa asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista sekä opiskelijakunnan jäsenyydestä muihin yhteisöihin. Suurimmat poliittiset linjaukset määritellään edustajistossa.

 

2. Mitkä ovat listavaalit?

Listavaali on suhteellinen vaalitapa, jossa esimerkiksi saman aatteellisen taustan omaavat ehdokkaat ovat samalla ehdokaslistalla. Äänestäjä äänestää siis ehdokkaan lisäksi myös tämän ehdokaslistaa. Valitun edustajiston kokoonpano määräytyy listojen suosion mukaan. Samaa vaalitapaa käytetään mm. eduskunta- ja kunnallisvaaleissa.

Esimerkki:

Listalla x on 12 ehdokasta. Tällöin listan x eniten ääniä saanut ehdokas saa koko listan äänimäärän vertausluvukseen. Listan ehdokkaista toiseksi eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen puolet kaikista listan äänistä, kolmanneksi tullut kolmanneksen ja niin edelleen. Tämän jälkeen edustajistoon julistetaan valituksi kaikista ehdokkaista suurimman lopullisen vertausluvun saaneista lähtien kaksikymmentäyksi ehdokasta.

 

3. Mitä tarkoittaa ehdokaslista?

Tamkossa on käytössä suhteellinen listavaalimenetelmä. Ehdokaslista on lomake, johon kerätään kaikki listan ehdokkaat ennen listan toimittamista opiskelijakunnalle. Ehdokas ei voi olla yhdessä vaalissa useammalla ehdokaslistalla. Myös yhden ihmisen ehdokaslista on mahdollinen, mutta tällöin läpipäästäkseen on saatava yhtä paljon ääniä, kuin menestyksekkään ehdokaslistan ehdokkaat yhteensä. 

 

4. Kuka voi asettua ehdolle?

Kaikilla Tamkon jäsenillä, jotka ovat läsnäolevia opiskelijoita on oikeus asettua ehdolle edustajistovaaleihin.

 

5. Voinko liittyä useammalle ehdokaslistalle?

Ehdokas voi asettua ehdolle vain yhdelle valitsemalleen/perustamalleen vaalilistalle. Yhdellä vaalilistalla voi olla maksimissaan niin paljon ehdokkaita, kuin edustajistossa on paikkoja.

 

6. Perustin itse ehdokaslistan. Voinko päättää, kuka sille liittyy?

Ehdokaslistan perustajan tulee itse kerätä ehdokkaat listalle. Ehdokas voi kuitenkin asettua ehdolle vain yhdeltä listalta. Lista toimitetaan lopullisena opiskelijakunnalle tarkistettavaksi (listan nimi ja ehdokkaiden vaalikelpoisuus tarkistetaan).

 

7. Kuinka monta ihmistä voi olla mukana yhdellä ehdokaslistalla?

Ehdokaslistalla voi olla vain niin monta ehdokasta, kuin edustajistoon valitaan toimijoita. Tamko valitsee 21 edaattoria (joista yhdestä valitaan ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtaja), joten ehdokaslistan maksimihenkilömäärä meillä on 21.

 

8. En löydä itselleni sopivaa ehdokaslistaa, kuka voi perustaa ehdokaslistan?

Kaikki, jotka ovat Tamkon jäseniä, läsnäolevia opiskelijoita ja asettuvat ehdolle, voivat perustaa ehdokaslistan.

 

9. Miten ehdokaslista tulee nimetä?

Nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Kaksi ehdokaslistaa ei voi käyttää samaa nimeä. Nimeäminen on aina vaalilistan perustajan päätös ja se voi edustaa esimerkiksi koulutusalaa tai yhteistä aatepohjaa listan ehdokkaille. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus nimetä sopimattomat listat uudelleen.

 

10. Ehdokkaiden pitää lähettää vaalimateriaalia varten painokelpoinen kasvokuva jpg-tiedostona. Mitä se tarkoittaa?

Kasvokuvan tulee olla pystykuva, josta voi tunnistaa ehdokkaan kasvot. Kuvan tulee olla kooltaan vähintään 2MP. Voit kysyä kuvaan liittyviä neuvoja Tamkon tiedottajalta: tiedottaja(at)tamko.fi.

 

11. Skannatun ehdokaslistan voi toimittaa sähköpostilla kuittauspyynnön kera. Mitä kuittauspyynnöllä tarkoitetaan?

Kuittauspyynnöllä varmistetaan, että ehdokaslista on tullut perille määräaikaan mennessä. Esimerkiksi TAMKin sähköpostissa kuittaus valitaan ennen viestin lähettämistä valitsemalla ensin ylärivistä 'Valinnat' ja sitten sen alapuolelta 'Kuittaus' ja 'Luku'. Varmistathan, että olet liittänyt viestiisi skannaamasi ehdokaslistan. Kun viesti on luettu, saat siitä ilmoituksen omaan sähköpostiisi.

 

12. Miten ehdokkaat voivat mainostaa itseään?

Vaalimainonnassa mielikuvitus on rajana ja ehdokkaat voivat mainostaa itseään tai yhteistä ehdokaslistaansa varsin vapaasti esimerkiksi omin julistein tai ständein. On kuitenkin huomioitava, että markkinoinnissa on aina noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja ehdokkaat ovat itse vastuussa tilojen varaamisesta tai esimerkiksi mahdollisesta roskaamisesta. Tamko mainostaa kaikkia ehdokkaita yhteisesti sekä vaalilistoja omilla ilmoitustauluillaan. Mikäli haluat mainostaa opiskelijakunnan ilmoitustauluilla, tulee sinun käydä leimaamassa julisteet opiskelijakunnan toimistolla.

 

13. Mikä on keskusvaalilautakunta?

Keskusvaalilautakunta on edustajiston nimeämä työryhmä, joka hoitaa vaalien järjestelyä käytännössä. Keskusvaalilautakunta pitää kokouksia, suunnittelee vaalimarkkinointia ja hoitaa vaalien teknistä suorittamista. Uusi keskusvaalilautakunta vuodelle 2019 valitaan Tamkon syyskokouksessa 2018 ja kaikki kiinnostuneet Tamkon jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

 

.14. Pitääkö hakea edustajistoon, jos haluaa hallitukseen?

Hallitukseen voi pyrkiä, vaikka ei olisi tullut valituksi edustajistoon tai ei olisi ollut lainkaan ehdolla edustajistovaaleissa. Hallitus valitaan uuden valitun edustajiston järjestäytymiskokouksessa pian vaalien jälkeen.

 

15. Mistä tiedän, mitä listoja on jo olemassa?

Listojen kokoajien tulee itse huolehtia oman listansa mainostamisesta jo ehdokasasetteluvaiheessa, jos haluavat kustua sille ehdokkaita avoimesti. Useita samanhenkisiä listoja voi kuitenkin perustaa, mikäli niillä on eri nimet. Jos haluat lähteä ehdokkaaksi, tulee sinun itse selvittää esimerkiksi koulutuksesi opiskelijoilta, ainejärjestöltä tai kerholta, onko heillä jo ehdokaslistaa.