KOKOUSTIEDOTE EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA 21.11.2023

Edustajiston kokous pidettiin 21.11.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa A3-27. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa vuoden 2023 toimintasuunnitelman toteutumista, hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2024 ja päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta.

Ilmoitusasiat

  • Tamkon uusi toiminnanjohtaja Jasmeet Saini aloittanut työnsä 20.11.2023

Edustajiston toimintasuunnitelma
Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2024 toimintasuunnitelma kohta kohdalta. Toimintasuunnitelmassa on mainittu mm aikomus osallistaa edaattoreita Tamkon päivittäiseen toimintaan enemmän. Kuluvana vuonna edaattoreita on osallistunut tapahtumien järjestämiseen ja vaalikampanjointiin. Edustajistovaalien merkitystä tullaan korostamaan jatkossa enemmän myös hallituksen sisällä. Puheenjohtajiston osalta kehitetään yhteistyötä hallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Edustajiston tiimit on saatu aktivoitua tänä vuonna, ja etenkin viestintätiimin osalta aktiivista tekemistä halutaan pitää yllä ja kehittää myös jatkossa.

Hallituksen toimintasuunnitelma
Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2024 toimintasuunnitelma kohta kohdalta. Jokaiselle hallituksen sektorille on laadittu oma kohtansa toimintasuunnitelmaan. Yleisesti hallituksen toimintaa tullaan kehittämään saavutettavammaksi kansainvälisille opiskelijoille. Puheenjohtajan johdolla hallitus lähtee valmistelemaan strategiaa vuosille 2024-2026. Varapuheenjohtaja koordinoi rahoituspohjan laajentamistyötä yhteistyössä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Tuutoroinnin puolella  Huomioidaan OPS-uudistuksen tuomat muutokset tuutoroinnissa ja orientoivilla päivillä. Sidosryhmiä muistetaan kouluttaa kaksikielisyyteen panostaen. Viestintää tullaan laajentamaan koskemaan enemmän koko hallitusta valmentamalla toimijoille sosiaalisen median käyttöä. Hyvinvointi- ja kulttuuri tulee nostamaan päätänsä alkoholittomia tapahtumia kehittämällä. Alku- ja loppumetri – tapahtumien konseptit tullaan uudistamaan.

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus vuodelle 2024
Jäsenmaksu ja liittymismaksu pysyvät ennallaan.

Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2024
Tamkon hallituksen jäsenet sekä edustajiston puheenjohtajisto saavat kuukausittaisen palkkion toiminnassa olemisesta. Edustajisto on päättänyt korottaa hallituksen puheenjohtajiston palkkioita vuodelle 2024 pesteihin kuluvan suuren ajankäytön vuoksi. Palkkiot vuodelle 2024 ovat seuraavat:

Edustajiston puheenjohtaja 150€/kk – 10kk

Edustajiston varapuheenjohtaja 150€/kk – 10kk

Hallituksen puheenjohtaja 1000€/kk – 11kk + 500€/kesä (+200€/kk korotusta)

Hallituksen varapuheenjohtaja 600€/kk – 11kk + 300€/kesä (+100€/kk korotusta)

Hallituksen jäsenet 100€/kk – 10kk

Portti työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkio
Portti työelämään -rekrytointitapahtuma järjestetään tammikuussa 2024. Tähän tapahtumaan tarvitaan messukoordinaattori, joka on päävastuussa tapahtumasta ja järjestää tapahtuman. Tapahtuman järjestäminen on hallituksen varapuheenjohtajalle asetettu tehtävä. Koska hallitusvuosi on vuoden 2023 varapuheenjohtajalta tapahtuman aikana loppunut, tarvitsee hänelle maksaa erillinen korvaus tehdystä työstä. Edustajisto keskusteli asiasta ja päätti maksaa korvauksen rekrytointitapahtuman järjestämisestä vuoden 2023 varapuheenjohtajalle tapahtuman jälkeen.

Talousarvio vuodelle 2024
Talousarvio ohjaa vuoden taloutta ja siihen on eritelty erilaiset menot ja tulot. Talousarviota tulee seurata vuode aikana, jotta arviossa pysyttäisiin. Edustajisto käsitteli kokouksessa hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston valmistelevan talousarvion vuodelle 2024. Kohta kohdalta talousarvio käytiin läpi tarpeellisia muokkauksia tehden ja hyväksyttiin.

Tilintarkastajien valinta
Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaan Tilintarkastus Lamberg Oy (HMT-yhteisö), jossa päävastuullisena tilintarkastaja Tatu Lamberg (HMT) ja tarvittaessa varatilintarkastaja tulee tilintarkastusyhteisön sisältä.

Vuoden 2024 edustajiston listakohtaiset varajäsenmäärät
Sääntöjen mukaan edustajiston syyskokouksessa tulee päättää seuraavan toimikauden edustajiston listakohtaiset virallisten varajäsenten määrä. Edustajisto päätti nostaa varajäseniksi kaikki, jotka eivät tulleet valituiksi vaaleissa. Edustajisto perusteli tätä muun muassa siten, että osa edustajiston jäsenistä valmistuu kesken kauden ja myös varajäsenet ovat tärkeitä.

Omistajaohjauksen linjapaperi
Edustajisto päätti käydä omistajaohjauksen linjapaperin läpi viimeisessä kokouksessaan.

Ota päivämäärät muistiin!

  • Tamkon pikkujoulun Bricksissä 5.12.2023 klo 22
  • Edustajiston vuoden viimeinen kokous järjestetään 12.12.2023 klo 17