EDUSTAJISTON KOKOUTIEDOTE 30.8.

Edustajiston kokous pidettiin 30.8.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa SAMOKin linjapapereita, luottamustoimijoiden palkkioiden maksuja sekä valittiin Tamkon hallitukseen uusi kansainvälisyysvastaava.

§92 Ilmoitusasiat

  • Tervetuloa takaisin koulun penkille!
  • Syksyn orientoivat viikot on taputeltu, kiitos kaikille apuna olleille!
  • Edustajistovaalin ehdokasasettelu 5.9.-3.10.

§93 Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut kokousten lisäksi kevään orientoiville viikoille hallituksen avuksi muun muassa pitämällä soluesittelyjä ja Tamko-infoja uusille opiskelijoille. Puheenjohtajisto on ollut mukana suunnittelemassa edustajistovaaleja yhdessä keskusvaalilautakunnan kanssa. Lisäksi edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen.

Viestintätiimi on ollut mukana suunnittelemassa edustajistovaaleja sekä tiedottanut sosiaalisen median kanavilla vaaleista jäsenille.

Huvi-, kulttuuri- ja liikuntatiimi on järjestänyt ehdokassaunan 12.9. edustajistosta kiinnostuneille.

§94 Hallituksen kuulumiset

Hallitus on kesän aikana kokousten lisäksi pitänyt iltakouluja, joissa SAMOKin linjapapereita on kommentoitu ja annettu muutosehdotuksia. Hallitus on järjestäytynyt uudestaan, sillä Sosiaalipoliittinen vastaava Sini-Marjaana Ikonen nimitettiin hallituksen uudeksi Edunvalvontavastaavaksi, yhdistäen entisen Sosiaalipolitiikan ja koulutuspolitiikan vastaavien tehtäviä. Tuutoroinnin saralla orientoivat viikot on pidetty, ja uudet opiskelijat toivotettu tervetulleiksi. Tapahtumapuoli on järjestänyt Tursajaisia.

§95 Tamkon hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan eroaminen

Tamkon hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Johanna Yrjölä on jättänyt eroamisilmoituksen kesäkuussa. Hallitus on esittänyt, että Johanna Yrjölälle maksetaan palkkioksi 100€ hänen ajastaan Tamkon hallituksessa. Tämän ylittävä määrä palkkionmaksuja peritään häneltä takaisin. Ylittävä summa on 400€. Edustajisto on hyväksynyt ehdotuksen palkkion maksusta ja takaisin perinnästä.

§96 Tamkon hallituksen uudelleenjärjestäytyminen

Tamkon hallitus on järjestäytynyt uudelleen 9.8.2023. Hallitus on päättänyt yhdistää sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien pestit ja muuttaa pestinimike edunvalvontavastaavaksi. Muutoksen myötä työtehtävien jako edunvalvonnan sektorilla on huomattavasti selkeämpää. Sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien tehtävät jaetaan edunvalvontavastaavan sekä hyvinvointi- ja kulttuurivastaavan kesken.

§97 Tamkon hallituksen kansainvälisyysvastaavan eroaminen

Tamkon hallituksen kansainvälisyysvastaava Matti Hämelahti on jättänyt eroamisilmoituksen kesäkuussa. Edustajisto on päättänyt maksaa Matti Hämelahdelle 100€ suuruisen palkkion hänen ajastaan Tamkon hallituksessa, ja vahvisti eron.

§98 Tamkon hallituksen täydentäminen

Tamkon hallitukseen on haettu uutta kansainvälisyysvastaavaa. Täydennyshaku on avattu 11.8.2023. Täydennyshausta on tiedotettu Tamkon nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Ehdolle tehtävään asettuivat Erica Kinnunen, Topias Nikki ja Noora Ojanen. Edustajisto ja hallitus haastattelivat ehdokkaita, jonka jälkeen ehdokkaiden välillä äänestettiin. Ääniä annettiin 17 ja äänet jakautuivat seuraavasti: Erica Kinnunen 13, Topias Nikki 3 ja Noora Ojanen 1. Tamkon hallituksen uudeksi kansainvälisyysvastaavaksi valittiin Erica Kinnunen.

§99 Luottamustoimijoiden palkkioiden maksu

Tamkon luottamustoimijoille maksetaan palkkioita, joiden suuruus päätetään vuosittain edustajiston syyskokouksessa. Hallituksen puheenjohtajiston palkkiot maksetaan kuukausittain. Muiden luottamustoimijoiden palkkiot maksetaan pääsääntöisesti joulukuussa Tamkon palkanmaksupäivänä. Luottamustoimijat voivat kuitenkin nostaa kuluneiden kuukausien palkkioita esimerkiksi toukokuussa ilmoittamalla toiveensa Tamkon toiminnanjohtajalle, joka laittaa palkkiot maksuun. Tällaisella menettelyllä on mahdollista, että luottamustoimija nostaa palkkioita, vaikka ei olisi hoitanut oman sektorinsa minimitehtävämäärää. Edustajisto on päättänyt, että työvaliokunta käsittelee luottamustoimijoiden palkkionmaksut vuoden mittaa. Työvaliokunta tuo asian edustajiston käsiteltäväksi, mikäli palkkionmaksuperusteet eivät täyty.

§100 Uuden jäsenpalvelun työntekijän rekrytointi

Jäsenpalvelun asiantuntijan työsopimus päättyy 19.10. Uusi jäsenpalvelun vakituinen työntekijä tulee rekrytoida mahdollisimman pian. Rekry on aloitettu viikolla 32. Haku on ollut avoinna 10.8.-31.8. Uuden työntekijän toivotaan aloittavan 25.9. ja tekevän työtä mahdollisimman pitkään yhtä aikaa jäsenpalvelun asiantuntijan kanssa. Rekrytoinnista vastaa toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtajisto. Työntekijävalinnasta päättää hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

§101 Market Trikoon tilannekatsaus

TCR-Palvelut Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen Market Trikoon jatkosta. TCR-Palvelut Oy:n hallitus on kokoustanut 2.8.2023 ja päättänyt ajaa kaupan toiminnan alas kaupan taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi. Toiminnan lakkauttamisesta aiheutuvat kustannukset tulevat omistajien maksettavaksi omistussuhteen mukaisesti.

§102 SAMOKin ylimääräisen liittokokouksen päätökset

SAMOKin ylimääräinen liittokokous järjestettiin lauantaina 5.8.2023. Kokouksessa Tamkon äänivaltaisina osallistujina toimivat Nona Wallasvaara, Eetu Korhonen, Linda Vallenius, Kati Tuomisto, Julia Väänänen, Minja Kero sekä Saaga Mylläri. Kokouksessa keskusteltiin SAMOKin hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta liittyen yhteisö- ja kannatusjäsenyyteen. Liittokokous päätti pöydätä SAMOKin hallituksen sääntömuutosesityksen kunnollisen riskiarvion tekemistä varten. 

§103 SAMOKin varsinaisen liittokokouksen delegaatio

SAMOKin varsinainen liittokokous järjestetään 26.-27.10.2023 Rovaniemellä. Hallitus on esittänyt, että hallituksen ja edustajiston puheenjohtajisto eli Linda Vallenius, Kati Tuomisto, Nona Wallasvaara ja Eetu Korhonen osallistuvat 25.10. järjestettäville etkoille, joissa haastatellaan SAMOKiin hakevia ihmisiä. Varsinaiseen liittokokoukseen puheenjohtajistojen lisäksi osallistuvat loput Tamkon hallituksesta, eli Riku Pitkänen, Sini-Marjaana Ikonen, Julia Väänänen, Saaga Mylläri, Minja Kero, Lassi Laakso sekä Erica Kinnunen. Edustajisto hyväksyi kokousedustajat.

§104 SAMOKin varsinaisen liittokokouksen materiaalien kommenttikierros

SAMOKin varsinaisessa liittokokouksessa käytävät asiakirjat on tuotu edustajistolle kommentoitavaksi edustajiston Teamssiin. Hallitus on aikaisemmin lisännyt kommenttejaan asiakirjoihin. Edustajiston kommentit lisättiin asiakirjoihin, joista hallitus muodostaa yhteenvedon SAMOKille lähetettäväksi.

§105 SAMOKin jäsenkysely

SAMOK on lähettänyt jäsenistölleen kyselyn, jonka vastauksia hyödynnetään SAMOKin toiminnan kehittämisessä jäseniä paremmin palvelevaksi. Kyselyyn vastaukset koostavat Tamkon hallituksen puheenjohtajisto sekä edustajiston puheenjohtajisto.

§106 Edustajiston rasti Tursajaisiin ja edaattorit työntekijöiksi Tursajaisiin

Tursajaiset on järjestetty keskiviikkona 6.9.2023 Pyynikinrannassa. Edustajisto keskusteli edustajiston tapahtumarastista sekä tapahtumaa avustavista edaattoreista. Liikenteenohjaukseen ja roskapartioihin on tarvittu edustajistosta apua, johon on löydetty halukkaat apukädet.

§107 Tamkon Youtube-videoiden kuvaukset

Tamkon Youtube-kanavan videoita päivitetään, ja edustajistosta kertova video kuvataan keskiviikkona 20.9.2023 klo16-17. Videolla esiintyvät edaattorit ovat Maija Eskola, Berfin Üstün, Nona Wallasvaara, Emma Haatainen, Eetu Korhonen, Aku Käkilehto ja Vili Korpijärvi.

§108 Vaaliohjesäännön päivittäminen

Tamkon vaaliohjesääntö on päivitetty ja tuotu edustajistolle hyväksyttäväksi. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Emmi Lainpelto on esitellyt päivitetyn vaaliohjesäännön edustajistolle. Edustajisto hyväksyi päivitetyn asiakirjan.

§109 Edustajistovaalien markkinointimateriaali

Edustajistovaaleihin halutaan hankkia markkinointimateriaaleiksi banneri. Lisäksi tulee hankkia uusi haalarimerkki, joita voi käyttää vuosia eteenpäin. Edustajisto on päättänyt, että bannerin voi ostaa, kunhan kustannukset ovat maksimissaan 1000€. Markkinointimateriaaleihin varataan lisäksi 500€, joka sisältää mm. T-paidat ja standimateriaalit.

§110 Edustajiston ständit edustajistovaaleja varten

Edustajistovaalikampanjaa varten tullaan järjestämään ständejä, joissa voidaan esitellä edustajiston toimintaa, kertoa ehdolle asettumisestsa ja kannustaa opiskelijoita äänestämään. Ständejä järjestetään: 5.9., 21.9., 2.10., 23.10., 24.10., 1.11., 7.11. ja 8.11. Näistä 21.9. ja 8.11. ständit järjestetään myös Mediapoliksen kampuksella.

§111 Muut esille tulevat asiat

ei muita esille tulevia asioita.

Laita päivämäärät muistiin!

  • Edustajiston kokous 25.9.2023 klo 16:30 auditoriossa E1-06
  • Tamkon hangouts 2.10. klo 17 alkaen Solun alakerrassa
  • Edustajistovaaleissa ehdolle asettumien 5.9.-3.10. Tamkon nettisivujen kautta
  • Ruskaretki 3.10. Seitsemisen kansallispuistoon. Lisätiedot Kideappista.
  • Tamkon alkumetri 5.10. Ilonassa