EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 9.5.

Edustajiston kokous pidettiin 9.5.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-09. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Edustajiston kokoonpanon muutoksia, Tamkon toiminnanjohtajan työsopimusta sekä suunniteltiin tulevia Edustajistovaaleja.

Ilmoitusasiat

  • Syysfest 5.9., liput myynnissä
  • Tamkon Tursajaiset 6.9. Edustajisto tapahtumassa mukana rasteilemassa.
  • Alayhdistysten häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot päivitetty Tamkon sivuille.

Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen päivittäiseen toimintaan kokousten ja iltakoulujen merkeissä. Kopteri-koulutuksessa Edustajiston puheenjohtajisto piti tietoiskun Edustajiston toiminnasta.

Huvi-, kulttuuri-, ja liikuntatiimi on järjestänyt 1.4. edustajiston ja hallituksen yhteisen illanvieton.

Viestintätiimi on jatkanut näkyvää sosiaaliseen mediaan päivittelyä ja tekee edustajiston toiminnasta aina vain näkyvämpää.

Hallituksen vastuualueiden kuulumiset

Hallitus on kokousten, rehtorin aamukahvien ja iltakoulujen lisäksi ollut pitämässä rasteja eri tapahtumissa, vieraillut Proakatemialla ja Mediapoliksella sekä viettänyt työntekijöiden kanssa virkistysiltaa. Tamkon hallitus on ollut myös tapaamassa opetusministeri Li Anderssonia. Hallituksen puheenjohtajisto on osallistunut valtakunnallisille AMK-päiville Espoossa. Tuutoroinnin puolella koulutukset on saatu vietyä loppuun asti. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet opiskelijoiden edunvalvonnan kannalta tärkeisiin palautetilaisuuksiin, joita kaikille koulutusaloille on järjestetty.

Edustajiston kokoonpanon muutokset

SoTen Valitut Palat -listan Jukka Hulkko sekä Oikeisto-opiskelijat -listan Hanna Ojaniemi ovat valmistuneet opinnoistaan keväällä, eivätkä näin ollen voi jatkaa edustajiston hommissa. Jukka Hulkon tilalle on nostettu SoTen Valitut Palat -listan ensimmäinen varajäsen Eli Törmä listan varsinaiseksi jäseneksi ja Oikeisto-opiskelijat listan varsinaiseksi jäseneksi Mikko Wrightson. Varajäsenlistojen ensisijaisuusjärjestys on myös päivitetty.

Tamkon toiminnanjohtajan työsopimus

Tamkon toiminnanjohtaja Tomi Hyppänen on irtisanoutunut tehtävistään 21.4.2023. Tomi Hyppäsen viimeinen päivä Tamkossa on hänen toiveidensa mukaan 14.5.2023. Hyppäsen opintovapaan sijaisena on toiminut Henna Ruostila. Ruostilan määräaikanen työsopimus on voimassa 31.12.2023. Edustajisto keskusteltuaan ja äänestettyään asiasta päätti avata avoimen rekryn toiminnanjohtajan tehtävään. Perusteluina nousivat esiin toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Hallitus päättä rekrytoinnin tarkemmista aikatauluista syksyllä.

TCR-palvelut Oy yhtiökokous

Tamkon ja Campusravita Oy:n omistaman TCR-Palvelut Oy:n yhtiökokous on järjestetty 17.5. Yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen palkkioista sekä valitaan omistajien edustajat yhtiön hallitukseen. Edustajisto on päättänyt yhtiökokousedustajaksi Tamkon hallituksen puheenjohtaja Linda Valleniuksen ja toiminnanjohtaja Henna Ruostilan. Samalla Linda Valleniusta esitetään puheenjohtajaksi TCR-palvelut Oy:n hallitukseen.

Vaaliohjesäännön päivittäminen

Tamkon vaaliohjesääntö on edustajistovaalien järjestämistä ohjaava asiakirja. Vaaliohjesääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Epäselvien kohtien vuoksi asiakirja kaipaa läpikäyntiä. Edustajisto päätti, että keskusvaalilautakunta päivittää vaaliohjesäännön ja tuo sen esiteltäväksi Edustajistolle syyslukukauden ensimmäiseen kokoukseen.

Edustajistovaalien suunnittelu

Tamkon keskusvaalilautakunta vastaa Edustajistovaalien järjestämisestä. Heidän johdollaan edustajisto on keskustellut ja suunnitellut syksyn edustajistovaaleja. Tiedoksi tuotiin, että uurnavaaleja ei järjestetä tänä vuonna. Keskusvaalilautakunta on säätänyt vaalien ajankohdaksi 18.10. – 8.11. ja ehdokasasettelu on 5.9.-3.10.