EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 21.3.

Edustajiston kokous pidettiin 21.3.2023 TAMKin pääkampuksella luokkatilassa B3-28. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa Portti Työelämään – tapahtumaa, hyväksyttiin alayhdistys- ja projektiohjesäännöt sekä keskusteltiin hyvinvointi- ja kulttuurivastaavan palkkiosta.

Ilmoitusasiat

-Strategia vuosille 2024-2026 on työn alla ja on tarkoitus tiedustella mielipiteitä opiskelijoilta ja edustajistolta
– Sääntömääräinen kevätkokous ke 19.4.2023 klo16 Auditoriossa E1-09
– Kati Tuomisto on aloittanut harjoittelun Tamkolla viikolla 11

Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen kokouksiin ja aamukouluihin, rehtorin aamukahveille, esiintymiskoulutukseen ja WWF – koulutukseen Marttisissa 22-23.2. Puheenjohtajisto on ollut mukana erinäisissä työryhmissä sekä osallistunut opiskelijoiden palautetilaisuuksiin. Kokouksien järjestäminen on myös työllistänyt puheenjohtajistoa.

Viestintätiimi on aloittanut kokouskutsujen ja tiedotteiden päivittämisen Tamkon sosiaaliseen mediaan.

Hallituksen vastuualueiden kuulumiset

Hallitus on kokouksien, aamukoulujen ja erinäisten tapahtumien järjestämisen ja ständeilyn lisäksi ollut mukana tekemässä eduskuntavaalityötä, osallistunut SAMOKin ehdokassoittokierrokselle sekä opiskelijoiden palautetilaisuuksiin. Tuutorien iltakoulutukset on pidetty ja kopterikoulutus on järjestetty Marttisissa 24-25.3. Hallituksen puheenjohtajisto on tavannut Ulkoministeri Pekka Haavistoa sekä osa hallituksesta tapasi myös Tampereen kaupungin pormestaria. Uutta hyvinvointi- ja kulttuurivastaavaa on perehdytetty työtehtäviinsä. Häirintäyhdyshenkilökoulutus on järjestetty kerho- ja ainejärjestötoimijoille.

Portti työelämään -rekrytointitapahtuman läpikäynti

Vuoden 2023 Portti Työelämään -rekrytointitapahtuman koordinaattori Hanna Ojaniemi ja Tamkon viestinnän asiantuntija Petra Toivonen esittelivät tapahtuman edustajistolle. Tapahtumaan osallistui kolmen päivän aikana 117 yritystä ja tapahtuma tuotti Tamkolle n. 39 000€, sekä yrityksiä rekrytoineille alayhdistyksille 7900€. Uutta tapahtumassa viime vuosiin verrattuna oli mm. visuaalinen ilme, brändivärit, nettisivut, musiikki, juontaja sekä porttibingo. Yritykset olivat pääosin tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin ja opiskelijakontaktien määrään. Tulevaisuudessa tapahtuma voidaan pidentää 4-päiväiseksi, yrityksiin kohdistuvaa viestintää yksinkertaistaa sekä kerätä dataa siitä, kuinka tapahtuma hyödyttää opiskelijoita. Portti Työelämään -tapahtuma halutaan juurruttaa kiinteäksi osaksi opiskelijakalenteria.

Alayhdistys- ja projektiohjesäännön hyväksyminen

Tamkon hallituksen sidosryhmävastaava esitteli kommenttikierroksen jälkeen päivitetyt alayhdistys- ja projektiohjesäännöt edustajistolle. Pienten kielioppivirheiden ja lauseen rakenteiden viilausten jälkeen edustajisto hyväksyi uudet ohjesäännöt.  

Edustajiston kahden varajäsenen eroaminen

Olivia Syrjä (Tradenomit) ja Mikko Kuittinen (Kulttuuri- ja media-ala) ovat ilmoittaneet lopettavansa tehtävänsä edustajiston varajäseninä.

Hallituksen hyvinvointi- ja kulttuurivastaavan palkkio

Hallituksen uusi hyvinvointi- ja kulttuurivastaava Saaga Mylläri valittiin 17.2. Tamkon hallitukseen. Koska hänet on valittu kesken kuukauden, edustajisto keskusteli palkkionmaksusta. Kokouksessa päätettiin, että palkkiot maksetaan maaliskuun alusta lähtien, sillä varsinainen hallitustoimi alkoi maaliskuun puolella.

Ota päivämäärät muistiin!

­-Edustajiston sääntömääräinen kevätkoukous ke 19.4.2023 klo 16:00 auditoriossa E1-09