EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 14.6.2022

Edustajiston kokous pidettiin 14.6.2022 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja täydennettiin Tamkon hallitusta.

Ilmoitusasiat

  • Solun yläkerran remontti (3000 €)
  • Tuudon muutokset

Tamkon hallituksen täydennys

17.5.2022 avattiin täydennyshaku hyvinvointi ja kulttuuri vastaavan pestiin. Ehdolle asettui Johanna Yrjölä ja Riku Pitkänen. Vaalitentin ja edustajiston kyselyn jälkeen uudeksi hyvinvointi- ja kulttuurivastaavaksi valittiin Riku Pitkänen. Riku Pitkäsen toimintakausi alkaa tästä päivästä 14.6.2022.

Muut esille tulevat asiat

  • Koska hallitukseen valittu Riku Pitkänen oli edustajiston jäsen eikä tämän myötä voi toimia edustajistossa, insinöörit-listalta varsinaiseksi jäseneksi nousee 2. varajäsen Jonna Sorsa, koska 1. varajäsen on ilmoittanut valmistuvansa lähitulevaisuudessa.
  • Keskusteltiin edustajistovaalien teeman valinnasta ja materiaalien valmistumisesta. Edustajiston puheenjohtaja kartoittaa tilannetta seuraavaan kokoukseen mennessä.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraavan edustajiston kokouksen päivämäärä tullaan päättämään myöhemmin.