EDUSTAJISTON KOKOUSTIEDOTE 12.3.2024

Edustajiston kokous pidettiin 12.3.2024 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa käytiin läpi muun muassa strategiakauden pituus, jäsenhankinta työryhmään edustaja ja Portti työelämään 2025-tapahtuma työryhmä.

20§ Ilmoitusasiat

  • Edustajiston 2. perehdytys + ryhmäytyminen 20.03.2024 klo 16:30 tilassa C1-05
  • Edustajiston kevätkokouksen päivämäärä 08.04.2024
  • Edustajiston viestintätiimin aktivoituminen
  • Mielenterveysviikon ständi 10.4.2024 klo 10:00 – 14:00
  • Kestävyys ja vastuullisuusviikon ständi 19.-21.3.2024 klo 11:00 – 13:00
  • Mediapolis ständi 12.4.2024 klo 10:00 – 14:00

21§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset

Edustajiston puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen päivittäisen toiminnan ohella osallistunut aamukouluihin, alayhdistyskoulutuksiin sekä hallituksen ja edustajiston puheenjohtajistojen palaveriin. Edustajiston puheenjohtaja on osallistunut myös ”Jatkoon! ”-päivään, sekä konetekniikan palautetilaisuuteen.

22§ Hallituksen kuulumiset vastuualueittain

Tamkon hallitus on kokousten, aamukoulujen, työryhmien tapaamisien ja muun hallituksen päivittäisen toiminnan lisäksi ollut osallisena alayhdistyskoulutuksen järjestämisessä. Tamkon puheenjohtajisto on pitänyt fiiliskeskustelut hallituksen jäsenille, osallistunut TARINA ry:n hallituksen kokoukseen, popup pisteeseen mediapoliksen kampuksella sekä eri alojen palautetilaisuuksiin. Tuutorointi ja kansainvälisyys sektori on osallistunut vertais-ja monimuototuutoreiden koulutukseen, korkeakouluneuvoston kokoukseen, kansainvälisyys strategian ohjausryhmän tapaamisen ja eri alojen palautetilaisuuksiin. Tuutotointi sektori on myös valmistellut tulevaa Tutor koulutus leiriä, kopteria. Edunvalvonta sektori on työstänyt EA1-koulutusta, häirintäyhdyshenkilökoulutusta ja osallistunut mediapoliksen popup ständiin. Tapahtumat ja Hyvinvointi- ja kulttuuri vastaavat ovat järjestäneet Tamkon pimeät sitsit, siipibingon, hangoutsin, verenluovutuspisteen ja ovat osallistuneet ensiapu- ja järjestyksenvalvontakoulutuksen työstöön.

Viestintävastaava on osallistunut mm. ystävänpäivä ständille ja mediapoliksen popup ständille, sekä suunnitellut some materiaaleja. Sidosryhmävastaava on tavannut koulun vararehtorin Katja Komulaisen, järjestänyt alayhdistysten ryhmäytymistapahtuman, sekä valmistellut A0 varastoja tulevaisuutta varten.

23§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa

Edustajiston jäsen Mila Melin on ilmoittanut eroavansa edustajistosta, ja An Nguyen ei ole enää vaalikelpoinen, joten sääntöjen mukaan hänet katsotaan eronneeksi edustajistosta. Päivitettiin Tradenomit listan ensisijaisuusjärjestys, sekä vahvistettiin edustajiston kokoonpano.

24§ Strategiakauden pituus

Tamkon edellinen strategia on vanhentunut 12/23. Strategiakausi Tamkossa on aiemmin ollut kolme vuotta. Uutta strategiaa vuosille 2024-2026 työstetään parhaillaan. Hallitus katsoo, että maksimaalisen hyödyn saamiseksi uudesta strategiasta olisi järkevää pidentää strategiakautta vuodella (2024-2027), jotta strategia ehtisi olla voimassa täydet kolme vuotta. Vahvistettiin strategiakauden pituuden muutos.

25§ Talousarvio

Edustajiston syyskokouksessaan tekemän päätöksen mukaisesti henkilösivukulut on nyt tarkistettu ja tuotiin tiedoksi. Talousarvioon on täydennetty myös lisätalousarviona tammikuussa tehty nosto sijoituksista.

26§ Jäsenhankintatyöryhmä

Keskusteltiin edustajiston jäsenten halukkuudesta ja valittiin työryhmän jäseniksi Satu Turunen, Eelis Daneman ja Aila-Alisa Aikioniemi

27§ Portti työelämään 2025 -tapahtuman työryhmä

Valitaan edustajistosta jäsen mukaan Portti työelämään 2025 -tapahtuman työryhmään. Suunnitteluvastuussa oleva messukoordinaattori Minja Kero kertoi lisää työryhmästä. Keskusteltiin edustajiston jäsenten halukkuudesta ja valittiin työryhmän jäseniksi Satu Turunen, Rosa Lella ja Laura Luga.

28§ META

Tulevaisuusvallattomuus työpajan ilmoittautuminen 15.3.2024 mennessä, ilmoittautumisen linkki löytyy edustajiston teams kanavalta.

Kokoustiedotteet ovat ajantasaisia seuraavan edustajiston kokoukseen.

29§ Seuraava kokous/ Next meeting

Edustajiston kevätkokous/Council’s spring meeting -> 08.04.2024.