EDUSTAJISTON KOKOUS 22.5.

Tervetuloa edustajiston kokoukseen 22.5.2024 klo 17:00 TAMKin pääkampukselle tilaan G00-10. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tamkon jäsenet.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJjNjBjNmItYzBiMi00MWU0LWIxYmQtNjE2YmNiMzlhNGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2254f1e76a-2668-4c75-9bc8-3146d8c4c997%22%7d

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

52§ Ilmoitusasiat
53§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset
54§ Hallituksen kuulumiset vastuualueittain
55§ Edustajiston kokoonpanon muutokset
56§ Luottamustoimijoiden palkkionmaksut
57§ TCR palvelut Oy:n hallituksen jäsen
58§ Talouskatsaus
59§ Toiminnanjohtajan työsuhteen purkaminen koeajalla
60§ META
61§ Seuraava kokous