EDUSTAJISTON KOKOUS 2.12.2022

Tervetuloa edustajiston kokoukseen 2.12.2022 klo 12 TAMKin pääkampukselle B6-24 luokkatilaan. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tamkon jäsenet. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Kokouksen esityslista:

154 § Kokouksen avaaminen
155 § Kokouksen järjestäytyminen ja todetaan edustajiston kokoonpano
156 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
157 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
158 § Ilmoitusasiat
159 § TCR / Market Trikoo sijoitus
160 § Poliittinen ohjelma vuosille 2023-2024
161 § Talousarvio vuodelle 2023
162 § Kokouspalkkiot ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2023
163 § Portti työelämään -tapahtuman messukoordinaattorin palkkio
164 § Hallituksen viestintävastaavan palkkion eväys
165 § Edustajiston kannustinpalkkiomalli
166 § META
167 § Seuraava kokous
168 § Kokouksen päättäminen